You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

W Brzask no. 19

W Brzask no. 19

concert
📅 Date: 22 July 2018, Sunday

⌚ Start time: 4:20

📌 Place: Warsaw - Mokotów dist., Królikarnia, ul. Puławska 113a (show on the map)
(English version below)

Geo Wyeth – live performance
Nathan Gray – lecture-performance
Y-L Hooi & Tarquin Manek – live act
Alicja – live and set

kolejność występów może ulec zmianie

Geo to artysta, poruszający się płynnie między dziedzinami muzyki, instalacji i performansu. Pochodzą z kreatywnych światów zakorzenionych w queerowej estetyce amerykańskiego DIY/punkowego performansu, improwizacji i poezji. W swoich występach często przemawiają głosami postaci wywodzących się z popkultury, kręgu rodziny, społeczności sąsiedzkiej bądź z ich własnej wyobraźni. Podczas koncertu W Brzask skoncentrują się przede wszystkim na swoich wczesnych utworach napisanych na keyboard, ich pierwszy instrument.

Nathan Gray jest artystą i muzykiem eksperymentatorem. Jego najnowsze prace przybierają postać wykładów, opowiadań i plotek na żywo. Błądząc pomiędzy naukową fantastyką a abstrakcyjną kompozycją, Nathan zaprasza publiczność do analizy różnego rodzaju ograniczeń: społecznych, politycznych lub naukowych oraz do wyobrażenia sobie sposobów na ich przekraczanie i rekonfigurację.

Y-L Hooi i Tarquin Manek są związani z londyńskim wydawnictwem muzycznym Blackest Ever Black, gdzie publikują projekty solowe i w duecie. W swoich występach na żywo wykorzystują instrumenty dęte, elektroniczne i wokal w celu szeroko zakrojonej eksploracji gatunku pop chamber dub, prezentowanego w niepewnej postawie lecz z intensywnym spojrzeniem.

Alicja to duet powstały z pięknej przyjaźni i głębokiej miłości do muzyki z całego świata. Tworzą go Tomasz Alicja Kowalski oraz Kacper Alicja Rączkowski. Oboje zaprezentują piosenki z nadchodzącego debiutu "Klucze" wraz z mixem narracyjnych i abstrakcyjnych historii i rytmów z ulubionych płyt Alicji.

☼ wstęp wolny

----------

Geo Wyeth – live performance
Nathan Gray – lecture-performance
Y-L Hooi & Tarquin Manek – live act
Alicja – live and set

the order of performances may change

Geo is an artist that moves seamlessly between fields of music, installation and performance. They come from creative worlds rooted in American queer DIY/punk performance aesthetic, improvisation, and poetry. In their performances they often speak with the voices of various personae stemming from pop culture, family, neighbors and their imagination. In this concert, they will focus primarily on their songs written for the keyboard, their first instrument.

Nathan Gray is an artist and experimental musician whose recent works have taken the form of lecture-performances, live story telling and rumour. Hovering somewhere between science fiction and experimental composition, Gray invites audiences to examine social, political and scientific limitations and imagine together how they might be exceeded or reconfigured.

Y-L Hooi & Tarquin Manek have releases in london based record label Blackest Ever Black with more forthcoming. Live, they utilise brass, wind, and electronic instruments with vocals and guitar to explore off pop chamber dub presented with an unhinged attitude and intense glares.

Alicja is a duo risen out of the beautiful friendship and deep love for music from all over the world. It's created by Tomasz Alicja Kowalski and Kacper Alicja Rączkowski. They both will present songs from their upcoming debut "Klucze" ("Keys") along with a mix of narrative and abstract stories and rhythms from Alicja's favorite albums.

☼ free admission