You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Duo Granat

Duo Granat

concert
📅 Date: 16 August 2018, Thursday

⌚ Start time: 19:30

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., ul. Okólnik 2, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (show on the map)

💲 Participation in this event is payable
DUO GRANAT – TAMARA GRANAT & ADRIAN KREDA – Tamara Granat- wrocławianka, wychowanka Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie prof. Jerzego Sulikowskiego. Adrian Kreda – argentyńczyk z Buenos Aires, spadkobierca tradycji pianistycznych takich pedagogów jak: Edith Murano, Bruno Gelber i Paul Badura- Skoda. Obecnie mieszka w Genewie. Pianiści znają się od 25 lat. Podzielają tę samą pasję do gry w duecie fortepianowym , potrzebę wyrażania myśli, a przede wszystkim ogromna chęć realizacji projektów całościowych o konkretnej tematyce. W duecie wykonują koncerty i recitale w całej Polsce i wielu krajach Europy, w Argentynie, w Chinach, w Zatoce Perskiej (Abu- Dhabi, Kuwejt, Bahrain , Katar, Dubai) prezentując zarówno autorskie muzyczne wizje i projekty, jak i klasyczny repertuar na dwa fortepiany i na cztery ręce. W 2015 roku powstała płyta zatytułowana Destiny z muzyką Astora Piazzolli i Carlosa Guastavino na dwa fortepiany. W 2016 roku duet jako pierwszy w Polsce dokonał nagrania wszystkich sonat Wolfganga Amadeusza Mozarta na cztery ręce All 6 Sonatas for Piano 4 Hands – ten dwupłytowy album zarejestrowany został w sali kameralnej NOSPR.W 2017 roku artyści nagrali komplet koncertów Mozarta i Bacha na dwa fortepiany z towarzyszeniem Kwartetu Prima Vista i Adama Bogackiego dla Agencji Muzycznej Polskiego Radia w Warszawie. Album jest już w sprzedaży. Kolejnym projektem duetu jest program muzyczno- taneczny z muzyką Astora Piazzolli z operity „Maria de Buenos Aires” na dwa fortepiany, mezzosopran , baryton , parę taneczną i perkusję (w aranżacji Adriana Kredy). Premiera tego wydarzenia odbyła się 20 stycznia 2018 roku w sali kameralnej NOSPR w Katowicach. Pianiści w najbliższym czasie zamierzają dokonać rejestracji trzech płyt cd o różnorodnej tematyce: Astor Piazzolla operita Maria de Buenos Aires na dwa fortepiany i perkusję, Narodowe Tańce Polskie na cztery ręce oraz Schubertiada – utwory Franza Schuberta również na 4 ręce.

cena biletu: 20 zł

-----

DUO GRANAT – TAMARA GRANAT & ADRIAN KREDA – Tamara Granat comes from Wrocław Poland; she graduated from the Academy of Music in Gdańsk, class of prof. Jerzy Sulikowski. Adrian Kreda comes from Buenos Aires, Argentina, and he follows pianistic traditions of such teachers as Edith Murano, Bruno Gelber and Paul Badura-Skoda. He currently lives in Geneva. The two pianists have known each other for 25 years. They share the same passion for playing as a piano duo, need for thought expression and first of all, willingness to carry out complete theme-based projects. As a duo, they give concerts and recitals around Poland and many European countries, as well as in Argentina, China, the Persian Gulf (Abu Dhabi, Kuwait, Bahrain, Qatar, Dubai), presenting both original musical visions and projects and the classical repertoire for two pianos or for four hands. In 2015, an album entitled Destiny with music by Ástor Piazzolla and Carlos Guastavino for four pianos was made. In 2016, the duo was the first one in Poland to record complete piano sonatas for four hands by Wolfgang Amadeus Mozart: All 6 Sonatas for Piano 4 Hands – this two-CD album was recorded in the chamber hall of the National Orchestra of the Polish Radio. In 2017, the artists recorded complete concerti for two pianos by Mozart and Bach featuring the Prima Vista Quartet and Adam Bogacki for the Musical Agency of the Polish Radio in Warsaw. The album is already available for purchase. Another project of the duo is the music-and-dance programme with music by Ástor Piazzolla from the operita entitled “María de Buenos Aires” for two pianos, mezzo-soprano, baritone, a dance couple and percussion (arranged by Adrian Kreda). The premiere performance of this event took place on 20 January 2018 in the chamber hall of the National Orchestra of the Polish Radio in Katowice. The pianists soon intend to record three CD albums devoted to various topics, i.e., Ástor Piazzolla’s operita María de Buenos Aires for two pianos and percussion, Polskie Tańce Narodowe [National Polish Dances] for four hands and Schubertiada – works by Franz Schubert, also for four hands.

Tickets: 20 PLN