You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Warszawski Jeam & Czai

Warszawski Jeam & Czai

for kids
fair
workshops
lecture
other
📅 Date: 08 September 2018, Saturday

⌚ Start time: 12:00

📌 Place: Warsaw - Praga Północ dist., Muszla Koncertowa W Parku Praskim (show on the map)
<wersja polska>

8 września w godzinach 12:00 - 18:00
Muszla Koncertowa W Parku Praskim
Praga, Warszawa, Poland
Organizator: Miejsce Spotkań Warszawa - miejskie imprezy kulturalne

WARSZAWSKI JAM & CHAI to międzykulturowe spotkanie przy aromatycznej herbacie, pysznym jedzeniu, etnicznej muzyce i w rytmie tańca.

Herbata daje początek gościnie, pomaga w zjednaniu przyjaciół. W kulturach Wschodu i Zachodu jest napojem wysoko cenionym, podstawą spotkania, przyjemnie spędzonych chwil i odpoczynku. Sącząc herbatę odbędziemy podróż bez podróży w rejony odległe od codzienności, poznamy się lepiej, porozmawiamy o wspólnych międzykulturowych pasjach.

W ramach wydarzenia pasjonaci z wielu zakątków świata poprowadzą przy herbacie bezpłatne warsztaty kulinarne, rękodzielnicze, muzyczne prezentując wybrane aspekty swojej kultury. Zapraszamy wszystkich - bez względu na wiek, płeć, znajomość języka polskiego.

Wstęp wolny, udział w warsztatach bezpłatny.

CO I KIEDY

*** KULINARNE ***
🕛 12:00-18:00
🍴 “Jeden stół, cztery kuchnie: arabska, afrykańska, multi-kulti oraz polska z wpływami kuchni świata” - bezpłatne warsztaty kulinarne dla wszystkich chętnych w czterech setach

*** INSTRUMENTALNE ***
🕛 12:00-14:00
🥁 Rodzinne warsztaty muzyczne: rytmy świata - nauka gry na własnym ciele i na tym co dookoła - warsztat otwarty, można dołączyć w każdej chwili

*** RĘKODZIEŁO ***
🕛 12:00-14:00
🎨 Warsztaty rękodzieła ze świata: koronka klockowa dla początkujących, prowadzi pani Ludmiła Zach, liczba miejsc ograniczona, rezerwacje: ka.al.zukowska@gmail.com

*** DZIECIĘCE ***
🕛 12:30-13:30
🍵 "Wokół herbaty" - podróżnicza lekcja dla najmłodszych - sensoryczna opowieść o herbacie w kultrach świata, opcjonalnie tłumaczona na język ukraiński

*** TANIEC ***
🕛 13:00-14:00
📣 Warsztaty tańca z wachlarzami bojowymi w duchu tradycji wschodnioazjatyckich

*** INSTRUMENTALNE ***
🕛 13:00-15:00
🥁 Rodzinne warsztaty instrumentalne gry na djembe z Mamadou Diouf’em i Kubą Pogorzelskim - djembe dostępne na miejscu. Liczba miejsc ograniczona

*** TANIEC ***
🕛 14:00-15:00
📣 Warsztaty tańca izraelskiego - z elementami tańców chasydzkich, jemeńskich, arabskich - prowadzi grupa Snunit.

*** DZIECIĘCE ***
🕛 14:30-15:30
🍵 “Wokół herbaty.vol 2” - zajęcia pobudzające zmysły, opowieści o herbacie w różnych kulturach. Zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat, dostępne także w języku angielskim

*** TANIEC ***
🕛 15:00-16:00
📣 warsztaty tańca współczesnego - improwizacje wieloetniczne z Katarzyna Stefanowicz

*** RĘKODZIEŁO ***
🕛 15:00-17:00
🎨 Warsztaty rękodzieła ze świata: filcowanie zgodnie z kirgiskimi tradycjami prowadzi Elmira Abasbekowa

*** GRY I ZABAWY MUZYCZNE ***
🕛 16:00-18:00
🎻 Tradycyjne gry i zabawy polskie z muzyką na żywo - prowadzą muzycy-górale żywieccy Przemysław Ficek i Marcin Blachura grający na dudach i skrzypcach.

oraz

12:00-18:00 Kuchnie Świata - minitarg

PARTNERZY
Centrum Wielokulturowe w Warszawie, Śniadania Wielokulturowe - Multi-cultural Breakfasts Fundacja Edukacji Międzykulturowej, Menada Dance Collective.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

👉 Szczegółowe informacje oraz opisy warsztatów znajdziecie na stronie miejscespotkan.waw.pl

😁 Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny.

-----

Варшавський JAM&CHAI - це міжкультурна зустріч за запашним чаєм, смачною їжею, етнічною музикою та в ритмі танцю.
Чай це початок відвідин, що допомагає єднанню друзів. У східних та західних культурах він є цінним напоєм, основою зустрічі, приємно проведеним часом та відпочинком. Попиваючи чай ми начебто помандруємо в подорож без самої мандрівки в місця віддалені від буденності, пізнаємо один одного ближче, поговоримо про спільні міжкультурні захоплення.
В рамках заходу, ентузіасти з багатьох куточків світу проведуть за чаєм безкоштовні кулінарні, рукодільні та музичні майстер-класи, демонструючи певні аспекти своєї культури і свої захоплення і вподобання. Ми запрошуємо всіх – незалежно від віку, статі та знання польської мови.

Вхід вільний, участь у майстер-класах безкоштовна.

CO I KIEDY // WHAT AND WHEN // ЩО І КОЛИ

12:00-18:00 “Один стіл, чотири кухні: арабська, африканська, мультикультурна, а також польська з впливом світової кухні” – безкоштовні кулінарні майстер-класи для всіх бажаючих в чотирьох сетах.
12:00-14:00 Сімейні музичні майстер-класи: ритми світу - наука гри на власному тілі і на тому, що довкола – заняття відкрите, можна приєднатися в будь-який час.
12:00-14:00 Майстер-класи рукоділля з усього світу: кружевоплетіння для початківців, проводить пані Людміла Зах (Ludmiła Zach), кількість місць обмежена, резервація: ka.al.zukowska@gmail.com

12:30-13:30 "Навколо чаю" – заняття подорож для наймолодших – сенсорична розповідь про чай в культурах світу, в разі потреби можливий переклад на українську мову.

13:00-14:00 Заняття та показ танцю живота за участю Menada Dance Collective.

14:00-15:00 Заняття з ізраїльського танцю – з елементами танців хасидів, а також єменських, арабських танців – проводить група Snunit.

14:00-16:00 Сімейні інструментальні заняття гри на джембі з Мамадо Діоф’ем (Mamadou Diouf’em) i Кубою Погожельскім (Kubą Pogorzelskim) – джемба є на місці. Кількість місць обмежена.

14:30-15:30 "Навколо чаю - частина 2" – заняття, що стимулює чуттєвість, оповідь про чай в різних культурах. Заняття для дітей віком 7-12 років, також можливий переклад англійською мовою.

15:00-16:00 Заняття танцю в традиціях східно-азіатських.

15:00-17:00 Майстер-класи рукоділля з різних куточків світу: фелтінг з киргизькими традиціями, проводить Ельміра Абасбекова (Elmira Abasbekowa).

16:00-18:00 Традиційні гри і польські забави з живою музикою – проводять музиканти-горці з міста Живєц – Пшемислав Фіцек (Przemysław Ficek) і Марчін Блахура (Marcin Blachura), які грають на волинках і скрипках.

12:00-18:00 Кухні Світу – міні ярмарок

Партнери проекту: Centrum Wielokulturowe, Śniadania Wielokulturowe, Fundacja Edukacji Wielokulturowej, Menada Dance Collective.

Проект співфінансується за рахунок коштів міста Варшава.

Детальнішу інформацію та опис занять ви знайдете на сторінці miejscespotkan.waw.pl

Ласкаво просимо! Вхід вільний.

-----

<english version>

WARSAW JAM & CHAI is an intercultural meeting with aromatic tea, delicious food, ethnic music and dance.

Tea and hospitality are connected, tea helps in making friends. In Eastern and Western cultures it is a highly appreciated drink, the basis for a meeting, pleasant moments and rest. Sipping tea, we will travel to regions far from everyday life, get to know each other better, talk about common intercultural passions.

As part of the event, enthusiasts from many corners of the world will conduct free culinary, craft and music workshops, presenting selected aspects of their culture and heritage. We invite everyone - regardless of age, nationality and knowledge of the Polish language.

Admission is free, participation in workshops is free.

Programme:

12:00-18:00 "One table, four cuisines: Arabic, African, multi-culti and Polish with influences of world cuisines" - free cooking workshops

12:00-14:00 Family music workshops: the rhythms of the world - learning to play on your own body and on what's around - an open workshop, you can join at any time

12:00-14:00 Handicraft workshops from the world: lace for beginners, run by Ludmila Zach, limited number of seats, reservations: ka.al.zukowska@gmail.com

12:30-13:30 "Around tea" - a travel lesson for children - sensory story about tea in cultures of the world, optionally translated into Ukrainian

13:00-14:00 Workshops and belly dance show with members of Menada Dance Collective

14:00-15:00 Israeli dance workshops - with elements of Hasidic, Yemeni and Arab dance - conducted by the Snunit group.

14:00-16:00 Family instrumental workshops on djembe with Mamadou Diouf and Kuba Pogorzelski - djembe available on site. The number of places is limited, reservations: ka.al.zukowska@gmail.com

14:30-15:30 "Around tea.vol 2" - activities stimulating senses, stories about tea in different cultures for children aged 7-12, also available in English

15:00-16:00 Modern dance workshops - let's connect through movement

15:00-17:00 Handicraft workshop from the world: felting according to Kyrgyz traditions

16:00-18:00 Traditional Polish games with live music - lead musicians-highlanders from Żywiec region, Przemysław Ficek and Marcin Blachura playing bagpipes and violin.

and

12:00 - 18:00 World Kitchens - mini-fair