You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Warsaw off ART - Otwarte Pracownie 2018

Warsaw off ART - Otwarte Pracownie 2018

exhibition
📅 Start Date: 22 September 2018, Saturday

⌚ Start time: 13:00

📅 End Date: 23 September 2018

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist.
English below.

Warsaw off ART to impreza cykliczna, która każdego roku wiosną i jesienią otwiera pracownie artystów dla publiczności, pokazując różnorodne postawy artystyczne.

W pierszej edycji w wydarzeniu uczestniczy 14 warszawskich twórców, którzy w dniach 22-23 września w godzinach 12.00-20.00, otworzą dla szerokiej publiczności podwoje swoich pracowni. Zaangażowani w tę inicjatywę to: młodzi absolwenci warszawskiej ASP, artyści zagraniczni działający w naszym mieście oraz twórcy z dorobkiem i ugruntowaną pozycją na rynku sztuki. Wszyscy oni reprezentują, różnorodne, ciekawe i oryginalne postawy artystyczne sztuk wizualnych.

Artyści biorący udział w wydarzeniu:

Edyta Dzierż
link
Pracownia 23, ul. Floriańska 12, domofon 23
Praga Północ

Dorota Borowska
link
Prezentacja prac - Przestrzeń Mirów
ul. Grzybowska 51

Piotr Ambroziak
link
Pracownia: ul. Nalewki 6, I Klatka, piwnica, dawna pralnia.
Muranów, tel: 502-491-577

Magdalena Kobierecka
link
Pracownia: ul. Schroegera 72/8 (wejście od podwórka, Stare Bielany)
tel: 518-859-973

Michał Mroczka
link
Pracownia: ul. Bruzdowa 108a
tel: 696-155-248

Nikodem Baiser
link
Pracownia: ul. Grochowska 301/305
tel: 602-210-803

Zuzanna Grochowska
link
Pracownia: ul. Lubelska 30/32, III piętro, wejście od strony patio przy Komunie Warszawskiej
tel. 665-550-920

Arkadiusz Ruchomski
link
Pracownia: ul. Lubelska 30/32 lokal u35,
od strony ul. Skaryszewskiej wejście III piętro.

Hakan Bakir
link
Pracownia: ul. Burdzińskiego 5, po lewej stronie od II klatki.
tel: 721-175-584

Wojciech Kowalczyk
link
Gościnnie, Pracownia 23, ul. Floriańska 12, domofon 23
Praga Północ
Dokładne godziny performensów zostaną podane.

Monika Misztal
link
Pracownia: ul. 11 Listopada 22, lok 7
tel: 536-003-307

Paweł Zakrzewski
link
Pracownia: Galeria 81 stopni, Kłopotowskiego 38 lok. 5
tel: 792-112-339

Adam Machnio
link
Pracownia, Praga Północ, ul Brzeska 14,
tel: 537-925-074

Anna Kalwajtys
link
Performance- Przestrzeń Mirów .
Dokładne godziny performensów zostaną podane.
Ul. Grzybowska 51

Pracownie będą czynne w sobotę i niedzielę w godzinach 12.00-20.00
adresy pracowni na profilu link
i na stronie link

MANIFEST WARSAW OFF ART 22-23.09.2018r.
WARSAW OFF ART – Otwarte Pracownie

Od lat, na warszawskim rynku działają galerie, które ożywiają przestrzeń miasta komercyjną sztuką. Zapominamy jednak, że głównym dostawcą krwiobiegu sztuki jest sam artysta, jego żywa postawa i ciężka praca nad samym sobą. Istotą bycia artystą są ciągłe wybory pomiędzy sztuką a konwencjonalnym życiem. Konsekwentne podążanie pod prąd, wbrew modnym kierunkom artystycznym czy wydarzeniom politycznym.

Oglądając gotowe dzieła w galeriach publiczność nie widzi, że artysta od mroków piwnicy po duszny strych, eksperymentuje z dziełem materii, pośród wojny umysły czy zamętu istnienia. Na komercyjnym rynku sztuki brakuje tego wszystkiego, co napędza krwiobieg warszawskich galerii. Można odczuć niedostatek pracowni artystów, pokazywania procesów twórczych i granic sztuki. Pól eksperymentów oraz miejsc żywej artystycznej wypowiedzi.

Dlatego, w dniach 22-23 września tego roku, otwieramy szeroko pracownie artystyczne dla publiczności. Pomysł jest bardzo aktualny od lat, od Otwartych Pracowni w całej Polsce i na świecie po łódzką Otwartą Wystawę.

Chcemy pokazać, jak powstaje sztuka oraz dać możliwość bezpośredniego kontaktu z artystą i jego polem działań artystycznych.Pracownie wybrane przez naszą radę artystyczną, agorę sztuki, prezentują różne jej pola i skrajne postawy. To niepowtarzalny czas, by zobaczyć gorące serca pompujące krew w krwiobiegu sztuki.

-------------------------------------
Warsaw off ART
This is the first edition of the event. Fourteen Warsaw based artists participating in this project will open the doors of their studios to the general public on September 22-23 from 12.00 to 20.00. Artists involved in this initiative are young graduates of the Warsaw Academy of Fine Arts, foreign artists working in our city as well as artists with impressive achievements and a well-established position on the art market. They all represent a variety of interesting and original artistic attitudes of visual arts.
Artists participating in the event:
For years, the galleries operating on the Warsaw market, have enlivened the city with commercial art. However, we forget that the main supplier of the art bloodstream is the artist himself, his lively attitude and hard work, being a struggle with oneself. The essence of being an artist is having to make constant choices between art and conventional life. Being consistent in going against the tide, against fashionable artistic trends or political events.
When looking at finished works in galleries, the public cannot see the artist himself in the darkness of the basement or a stuffy attic, involved in experiments with artistic matter, amidst the war within his mind or in the confusion of existence. The commercial art market lacks everything that drives the bloodstream of Warsaw galleries. You can feel the shortage of the artists' studios, showing the creative processes and the limits of art. The studios are the fields of experiments and places of artistic expression taking place in real life.
Therefore, on September 22-23 this year, we open wide the doors of artistic workshops to the public. The idea has been very much alive for years, taking the form of events known as Open Studios all over Poland and around the World.

We want to show how art is created and give the possibility of direct contact with the artist and his field of artistic activities. The studios chosen by our artistic council, the art agora, present various fields and extreme attitudes. It's a unique possibility to see hot hearts pumping blood in the bloodstream of art.