You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

WATCH DOCS na spacerze: Bez wytchnienia / „Unrest”

WATCH DOCS na spacerze: Bez wytchnienia / „Unrest”

film show
📅 Date: 19 August 2018, Sunday

⌚ Start time: 17:30

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., U-jazdowski Kino, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Jazdów 2 (show on the map)
„Bez wytchnienia”
[„Unrest”], reż. Jennifer Brea, USA 2017, 98’

Jennifer Brea, doktorantka na Uniwersytecie Harvarda, od zawsze żyła pełnią życia. Wszystko zmieniło się, gdy pewnego dnia zachorowała na grypę i pomimo odbytego leczenia nie mogła wrócić do dawnej sprawności. Gdy kolejni lekarze jako przyczynę tego stanu mylnie wskazywali zaburzenia psychiczne, Jennifer postanowiła zacząć dokumentować swoją codzienność i żmudny proces uzyskiwania informacji o chorobie, na którą w rzeczywistości zapadła. „Bez wytchnienia” to niezwykle intymny, szczery i poruszający zapis życia osoby cierpiącej na syndrom przewlekłego zmęczenia (CFS) – trudne do zdiagnozowania i leczenia schorzenie, z którym według niektórych szacunków może zmagać się nawet 30 milionów ludzi na całym świecie – w 85% kobiety. Tymczasem poziom wiedzy na temat CFS jest szokująco niski, a badania niedofinansowane. W skrajnych przypadkach przykuci do łóżek pacjenci są odbierani rodzinom i umieszczani w zamkniętych zakładach psychiatrycznych.

Wstęp wolny
Bezpłatne wejściówki można odbierać w kasie kina
Zwiastun: link

-----

„Unrest”
directed by Jennifer Brea, USA 2017, 98’

Jennifer Brea, a Ph.D. student at Harvard University, has always lived life to the fullest. Everything changed, however, when she fell ill with the flu one day and, despite undergoing treatment, was unable to return to her former health. When doctor after doctor mistakenly diagnosed her with a psychiatric disorder, she decided to start documenting her daily life and the painstaking process of getting information about the illness that she was actually suffering from. Unrest is an extremely intimate, honest and moving record of the life of a person suffering from chronic fatigue syndrome (CFS), a condition that is difficult to diagnose and treat and that, according to some estimates, may afflict some 30 million people worldwide, 85 percent of whom are women. Meanwhile, the level of knowledge about CFS is shockingly low, and research is underfunded. In extreme cases, bedridden patients are taken from their families and placed in closed psychiatric facilities.

Admission free
Free tickets are available at the cinema
Trailer: link