You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Noc Świątyń w Warszawie 2018 / Night of the Temples 2018

Noc Świątyń w Warszawie 2018 / Night of the Temples 2018

for kids
film show
concert
meeting
workshops
lecture
other
📅 Date: 22 September 2018, Saturday

⌚ Start time: 17:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist.
[english below]

Odkryj niezbadane - budowle, społeczności, religie, wyznania - i weź udział w IV Nocy Świątyń w Warszawie. Przyłącz się do obchodów Europejskiego Dnia Przeciw Nietolerancji Religijnej i Islamofobii, Międzynarodowego Dnia Pokoju oraz Dnia Modlitwy o Pokój i poznaj warszawskie świątynie i miejsca modlitw.

Wieczór 22 września będzie ponowną okazją do odwiedzenia synagog, meczetów, kościołów i innych. Wspólnoty biorące udział w wydarzeniu przygotowały prelekcje, dyskusje czy koncerty. Do udziału serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozmową i spotkaniem - wierzących i niewierzących, zainteresowanych religią i ciekawych architektury czy historii.

Wraz z przewodnikiem, którym często będzie osoba duchowna, będzie można poznać różne wyznania obecne w Warszawie, zwiedzić niezwykłe budowle, a także swobodnie porozmawiać z członkami i członkiniami wspólnot religijnych, zadając pytania, których na co dzień nie mamy możliwości zadania.
Podkreślając różnorodność miasta tworzymy przestrzeń, w której każdy/a czuje się jego obywatelem/obywatelką, bez względu na wyznawaną religię.

PROGRAM: link
MAPA: link

LISTA ŚWIĄTYŃ:
- Centrum Kultury Islamu | Warsaw Islamic Center
- Centrum Wiary Baha’i | Wiara Bahá'í w Polsce
- Cerkiew Kościoła Greckokatolickiego pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny
- Cerkiew Prawosławna - Katedra Metropolitalna pw. św. Marii Magdaleny
- Chram Rodzimego Kościoła Polskiego | Rodzimy Kościół Polski
- Dom Spotkań Religijnego Towarzystwa Przyjaciół
- Gurudwara Singh Sabha - Świątynia Sikhijska
- Kaplica Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich | Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich - Polska
- Ośrodek Kultury Muzułmańskiej | Ośrodek Kultury Muzułmańskiej w Warszawie مركز الثقافة الإسلامية -وارسو
- Parafia Ewangelicko-Augsburska Wniebowstąpienia Pańskiego | Parafia Ewangelicko-Augsburska Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie
- Parafia Ewangelicko-Reformowana | Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie
- Parafia Kościoła Polskokatolickiego pw. św. Ducha
- Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy | Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Warszawie
- Społeczność Chrześcijańska Północ | Społeczność Chrześcijańska Północ
- Synagoga im. Małżonków Rywki i Zalmana Nożyków | Gmina Żydowska w Warszawie
- Synagoga Postępowej Społeczności Żydowskiej Beit Warszawa | BEIT POLSKA ZPGŻ
- Świątynia Buddyjska Wu Bong Sa Szkoły Zen Kwan Um | Główna Świątynia - Warszawski Ośrodek Zen / Warsaw Zen Center
- Wspólnota Karaimska
- Zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego | Adwentyści Warszawa Centrum
- Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów - Wspólnota Blisko Boga | Blisko Boga - II Zbór, Kościół Chrześcijan Baptystów w Warszawie
- Zbór Kościoła Zielonoświątkowego | Kościół Zielonoświątkowy Zbór Stołeczny - Sienna
UWAGA! Zastrzegamy, że program może ulec zmianie do dnia 22.09.2018 włącznie.

Noc Świątyń w Warszawie realizowana jest przez Stowarzyszenie Warszawa Wielu Religii.

------------
[ENG]

Discover an unexplored - buildings, communities, religions- and take part in the 4th Night of the Temples in Warsaw. Join the celebration of the European Day Against Religious Intolerance and Islamophobia, the International Day of Peace and Prayer Day for Peace and explore Warsaw’ temples and places of prayer.

The evening of 22nd of September will be a possibility to visit the synagogues, mosques, churches and others. Temples organising the event prepared lectures, discussions and concerts. Everyone open for conversation and meeting - believers and non-believers, interested in religion, architecture or history is kindly welcome to attend the event.

Together with the guide, it will often be a cleric, you will be able to get to know the different denominations present in Warsaw, explore unusual buildings, and freely talk to members of religious communities, asking questions that you always wanted to ask.
By highlighting the city's diversity, we create a space in which everyone feels its citizen, regardless of religion.

PROGRAM: link
MAP: link

"Night of the Temples in Warsaw" is implemented by the Stowarzyszenie Warszawa Wielu Religii.