You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Speed Debating Warsaw #3

Speed Debating Warsaw #3

meeting
workshops
📅 Date: 28 August 2018, Tuesday

⌚ Start time: 18:15

📌 Place: Warsaw - Praga Południe dist., Paca 40 (show on the map)
[ENGLISH BELOW]

Już 74 osoby zaznały smak szybkich intelektualnych potyczek. Czas na #3 edycję w nowym miejscu, o nowej godzinie i z dodatkowym warsztatem wstępnym!

Szukasz nowych, ciekawych znajomych w Warszawie?
Lubisz intelektualną gimnastykę z domieszką kreatywności?
Chcesz nauczyć się wygrywać dyskusje?

Wyrwij się z biura i poznaj inspirujących ludzi poprzez pasjonujące debaty!

Speed debating to dyskusja "1 na 1" na podany temat po wylosowanej stronie. Wypowiadasz się 3 razy: argumentujesz, kontrargumentujesz i podsumowujesz. Każda wypowiedź trwa od 30 do 90 sekund. Na jednym spotkaniu przedyskutujesz co najmniej 5 różnych tematów z 5 różnymi osobami.

Będziesz argumentować niezgodnie ze swoim punktem widzenia, zmusisz szare komórki do pracy na najwyższych obrotach, a jednocześnie będziesz miał masę świetnej, kreatywnej zabawy z nowo poznanymi osobami.

Tematy na najbliższym spotkaniu to:
1. ... (niespodzianka)
2. Należy wprowadzić Uniwersalny Dochód Podstawowy (ang. Universal Basic Income)
3. (temat ogłosimy 22.08 po Waszym głosowaniu!)
4. (temat ogłosimy 26.08)
5. ... (niespodzianka)

Do tej pory debatowaliśmy o m.in.: moralnych dylematach rozwoju samochodów autonomicznych, organizacji imprez sportowych w krajach łamiących prawa człowieka i o tym czy zdelegalizować coaching i rozwój osobisty.

Debaty odbywają się po polsku i angielsku. Spotkanie rozpocznie się od 15 - minutowego warsztatu z argumentacji prowadzonego przez Radosława Czekana - półfinalistę Uniwersyteckich Mistrzostw Świata w Debatowaniu w kategorii EFL. Tym razem nie organizujemy moderowanych dyskusji grupowych.

WSTĘP WOLNY. Niezależnie od wieku, płci, zawodu i narodowości zapraszamy do Paca 40 na godzinę o 18:15. Planowane zakończenie o 19:45.

Liczba miejsc: 60. Prosimy o rejestrację przez Facebooka lub wiadomość (nie wszystkim wyświetla się opcja rejestracji). Ze względu na duże zainteresowanie i ograniczoną przestrzeń prosimy o informowanie nas wcześniej o rezygnacji. Wydarzenie na Facebooku: link

Warsaw Debate Chamber to przedsiębiorstwo społeczne, którego celem jest kształcenie liderów, którzy potrafią odważnie i merytorycznie wyrażać swoje zdanie. Uczymy argumentacji i wystąpień publicznych łącząc doświadczenie utytułowanych międzynarodowo debatantów sportowych oraz metody oparte na dowodach naukowych.

--------------------
ENGLISH
It has been over 70 persons already who have enjoyed speed intellectual conversations. It is high time for the #3 edition in a new location, new time and additional introducing workshop!

Are you looking for new friends in Warsaw?
Do you like intellectually challenging exercises?
Do you want to learn how to win arguments?

Here you are! Get out of office and meet inspiring human beings through passionate debates!

Speed debating is 1 on 1 discussion on the given motion from the randomized side. You speak 3 times: arguing, rebutting and summarizing. Every turn takes from 30 up to 90 seconds. You will discuss 5 topics with 5 different persons - all of it during just one meeting!

You will argue against your own opinions and prejudices and speed up your thinking while having great time with new friends.

Topics for the meeting:
1. ... (surprise)
2. Universal Basic Income should be introduced
3. (to be announced on 22.08 after your voting!)
4. (to be announced on 26.08)
5. ... (surprise)

We have debated so far i.a. moral dilemmas of autonomous cars development, major sport events in countries with poor human rights record and why coaching and personal development business should be banned.

Speed debates are held in Polish and English. Meeting will start with short (15 min.) workshop on argumentation delivered by Radosław Czekan - World Universities Debating Championship semifinalist (EFL category). Moderated groups discussion are not held this time.

FREE ENTRY. Regardless your age, sex, profession or nationality you are invited to Paca 40 at 18:15. The meeting is scheduled to 19:45 but you can debate with us even longer.

Limited availability: 60. Please register via Facebook or message us (not all users can see "Register" button). Due to huge interest and limited space please let us know in advance about resignation. FACEBOOK EVENT PAGE: link

Warsaw Debate Chamber is social enterprise, which aims to educate leaders how to speak out with courage and merit. We teach argumentation and public speaking connecting experience of internationally recognized competitive debaters and evidence - based methods.