You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

PTV Party

PTV Party

other
📅 Date: 24 August 2018, Friday

⌚ Start time: 20:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski ul. Jazdów 2 (show on the map)
[For English scroll down]
PTV Party w ramach projektu PTV. Performans TV

24/08, 20:00
Laboratorium, Sala im. Wojciecha Krukowskiego
Wstęp wolny

Nadchodzące PTV Party będzie przypomnieniem poprzednich odcinków PTV. Performans TV oraz zaproszeniem na dwa kolejne, które odbędą się jesienią w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.
PTV Party rozpocznie się od przeglądu telewizji zrealizowanej przez Dominikę Olszowy. Podczas tego piątkowego wieczoru odbędzie się także setny koncert zespołu Nagrobki (Maciej Salamon i Adam Witkowski), który dla PTV zagra do niepokojącego polskiego serialu Muminki.

Na After Party zapraszamy do Dragany! - link

Dominika Olszowy PTV
Telewizja Dominiki Olszowy, przygotowana dla Performans TV, to szczególne spojrzenie na warszawskie środowisko artystyczne, utrzymane w charakterystycznym dla artystki stylu. Znane telewizyjne formaty otrzymują nowe życie za sprawą wyjątkowych prezenterek: Wandy Sport, Laury Rafalezji Arnoldy oraz Kasandry. Olszowy zaprasza do swojego studia bardziej i mniej znane postaci lokalnej sceny artystycznej, budując niespieszne, pełne melancholii i humoru programy w duchu Slow TV. Kamera artystki rejestruje twórców podczas pracy i snu, każe wcielać się Karolinie Plincie w gościa z Dalekiego Wschodu, pokazuje (jako pierwsza!) tragedię spalonej Czułości – magia szklanego ekranu!
Projekt artystki, czerpiący z wielu gatunków i telewizyjnych stylów, zamyka się w trzech odcinkach, choć słyszy się plotki o setkach godzin materiałów, które nie znalazły się w oficjalnej selekcji.

Nagrobki grają Muminki cz. 3
Zespół Nagrobki zagra do animowanego filmu, stworzonego na podstawie polskiego serialu Opowiadania Muminków. To autorska wersja Muminków, która nie ma wiele wspólnego z oryginalną historią spisaną przez Tove Jansson. Choć bohaterowie i miejsca pozostają ci sami, radykalnej zmianie ulega przebieg wydarzeń. Muminki nie są więc tym, kim zdawały się być, a obraz pozbawiony narratora i zastąpiony improwizowaną muzyką zespołu nabiera zupełnie nowych znaczeń.

Dominika Olszowy realizuje prace na pograniczu różnych mediów, wykorzystując między innymi wideo, performans, rzeźbę, instalację i scenografię. Ukończyła kierunek Intermedia na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, w pracowni wideo prof. Marka Wasilewskiego. Tworzy efemeryczną Galerię Sandra. Współtworzyła radykalną grupę hiphopową Cipedrapskuad. Jest członkinią i współzałożycielką gangu motorowerowego Horsefuckers M.C.

Nagrobki tworzą Maciej Salamon (gitara, wokal) i Adam Witkowski (perkusja, wokal). Muzyka zespołu to autorska mieszanka gitarowego noizu, zimnej fali, big beatu oraz wczesnego black metalu.
Zgodnie z tym, czego można się spodziewać po zespole o tej nazwie, teksty wszystkich piosenek traktują o przemijaniu, śmierci i odchodzeniu.

Kuratorzy: Joanna Zielińska, Michał Grzegorzek

Produkcja: Anna Kobierska
Projekt graficzny: Sebastian Dzik
Logo PTV: Dominika Olszowy
Więcej o PTV. Performans TV: link

----------

PTV Party in frames of PTV. Performans TV project

24/08/2018, 08:00 p.m.
Laboratory, Auditorium Hall
Free entrence

The forthcoming PTV Party will bring back the previous parts of PTV: Performans TV and introduce two new instalments, which will take place in the Zamek Ujazdowski Centre for Contemporary Art in the autumn.
The PTV Party will open with a retrospective of Dominika Olszowy TV. The Friday evening show will also feature the hundredth concert by Nagrobki (Maciej Salamon and Adam Witkowski), who especially for the PTV will provide a live sound track for the startling Polish TV series The Moomins.

Dominika Olszowy PTV
The Dominika Olszowy television programme devised especially for Performans TV is a unique take on Warsaw’s artistic community, in the artist’s idiosyncratic style. Popular TV formats have received a new lease of life thanks to their exceptional presenters: Wanda Sport, Laura Raflezja Arnolda and Kasandra. Olszowy has invited to her studio these familiar together with other less well-known figures from the local art scene, constructing unhurried programmes imbued with melancholy and humour in the spirit of Slow TV. Olszowy’s camera records the artists at work and asleep, making Karolina Plinta impersonate a visitor from the Orient, and – for the first time ever – shows the tragedy of the burnt Tenderness, such is the magic of the small screen.
The artist’s project, which draws on many TV formats and styles, comprises three parts, although there have been rumours about hundreds of hours of footage that have not found their way into the official selection.

Nagrobki play "The Moomins" part 3
The group Nagrobki will provide the sound for the animated film created on the basis of the Polish TV series "The Moomins", a customised version that bears little resemblance to the original story by Tove Jansson. Although the setting and protagonists remain the same, the storyline is radically different. Moomins are not, accordingly, what we assumed they were and, in the absence of a narrator, the images replaced by the group’s improvised music acquire quite different meanings.

Dominika Olszowy makes works at the juncture of different media, combining video, performance, sculpture, installation and stage design. She graduated in the video studio of Professor Marek Wasilewski at the Faculty of Intermedia at the University of Poznań. She has created the ephemeral Sandra Gallery and was a co-founder of the radical hip-hop group Cipedrapskuad. She is a co-founding member of the motorbike club Horsefuckers M.C.
The members of Nagrobki are Maciej Salamon (guitar, vocals) and Adam Witkowski (percussion, vocals). The music is an idiosyncratic blend of guitar noise, cold wave, beat big and early black metal. As might be expected from a group called ‘Nagrobki’ (Tombstones), all the song lyrics work the themes of leaving things behind, passing away and death.

The members of Nagrobki are Maciej Salamon (guitar, vocals) and Adam Witkowski (percussion, vocals). The music is an idiosyncratic blend of guitar noise, cold wave, beat big and early black metal. As might be expected from a group called ‘Nagrobki’ (Tombstones), all the song lyrics work the themes of leaving things behind, passing away and death.

Curators: Joanna Zielińska, Michał Grzegorzek
Production: Anna Kobierska
Graphic: Sebastian Dzik
PTV Logo: Dominika Olszowy
More about PTV. Performans TV project: link