You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Znów ktoś chodził wokół naszego domu / Olga Pawłowska

Znów ktoś chodził wokół naszego domu / Olga Pawłowska

exhibition
📅 Date: 20 September 2018, Thursday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: Warsaw - Praga Południe dist., Galeria Sztuki Milano, Rondo Waszyngtona 2a (show on the map)
Olga Pawłowska
Znów ktoś chodził wokół naszego domu
Wystawa prezentuje prace Olgi Pawłowskiej będące w dużej mierze kontynuacją cyklu z ostatnich trzech lat. Impulsem do powstania obrazów stał się film Feliksa Falka „W środku lata” z 1975 roku. Reżyser skupia uwagę widza na głównej bohaterce dramatu, trafnie obrazując narastające w niej poczucie osaczenia. Prócz charakterystycznej dla filmu nastrojowości, równie inspirujący okazał się dla artystki motyw domu. Malując portrety poszczególnych budynków podaje w wątpliwość symbolikę domu jako bezpiecznego miejsca schronienia.

W czasie weekendu Warsaw by Art /21-23 wrzesień 2018/ zapraszamy do galerii w godzinach 11-21.

Wystawa czynna do 14 października, pon.-pt. 11-19, sob. 11-15

-----

Olga Pawłowska
Again someone walked around our house.
The exhibition presents works by Olga Pawłowska, which are largely a continuation of the cycle from the last three years. The impulse for the creation of paintings was Feliks Falk's film "In the middle of summer" from 1975. The director focuses the viewer's attention on the main heroine of the drama, aptly depicting the growing sense of encirclement. In addition to the characteristic mood of the film, the motif of the house turned out to be equally inspiring for the artist. When painting portraits of individual buildings, she questions the symbolism of the house as a safe place of refuge.

Galeria Milano
03-910 Warszawa, Rondo Waszyngtona 2a
milano@milano.arts.pl,
tel. 22 617 54 03, mob. 783 977 504
milano.arts.pl