You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Y U GO? Jugosłowiański Rave Performatywny

Y U GO? Jugosłowiański Rave Performatywny

party
other
📅 Date: 01 September 2018, Saturday

⌚ Start time: 21:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Ul. Grzybowska 51, Przestrzeń mir'ów (show on the map)
[for english scroll down]

Przestrzeń mir'ów kontynuuje swoją misję edukacji przez zabawę.

Jugosłowiańska muzyka elektroniczna to u nas zjawisko całkowicie nieznane i niezbadane. Zbadamy ją razem poprzez wspólną zabawę.

Lata 80. są tłem niesamowitej eksplozji dźwięku i obrazu, która tworzy całkowicie unikalną pod względem estetycznym minikulturę. Śmierć Tito nadaje gwałtownego przyśpieszenia zmianom społecznym. Kobiety rzucają ze sceny wyzwanie patriarchalnej codzienności. Nowa fala staje w opozycji do budzących się nacjonalizmów i separatyzmów.

Kocioł Bałkański gotuje się teraz na płycie elektrycznej.

01.09.2018
21:00
Przestrzeń Mir'ów
Grzybowska 51

Wydarzenie pod patromatronatem Stowarzyszenia Kultury Jugosłowiańskiej w Polsce.

----------

Przestrzeń mir'ów continues its mission of education via fun.

Yugoslavian electronic music is an unknown and unexplored phenomenon in Poland. Let's learn and play together!

The 80's in Yugoslavia was an unprecedented explosion of sound and picture which created a unique aestethic miniculture. The death of Tito pushes social changes, with women challenging the patriarchal reality straight from the stage. New wave becomes a voice of opposition against raising nationalisms and separatisms.

01.09.2018
21:00
Przestrzeń Mir'ów
Grzybowska 51

Event under patromatronage of Yugoslavian Culture Association in Poland.