You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Polish Photo Scene - Pepper + guests: Hueckel, Krajewska, Zamoyski

Polish Photo Scene - Pepper + guests: Hueckel, Krajewska, Zamoyski

meeting
📅 Date: 20 September 2018, Thursday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Leica 6x7 Gallery Warszawa Mysia 3 (show on the map)
[For English, scroll down]

Leica 6×7 Gallery w Warszawie zaprasza na prezentację książki „Gespräche über polnische Fotografie” z udziałem Jensa Peppera i jego gości – Magdy Hueckel, Zuzy Krajewskiej oraz Janka Zamoyskiego.

Publikacja jest zbiorem wywiadów dotyczących polskiej sceny fotograficznej. Rozmowa, która odbędzie się 20 września o godzinie 18:00, będzie prowadzona w języku angielskim.

Jaka wygląda sytuacja fotografii polskiej za granicą? Co można zrobić, by polska fotografia była lepiej rozpoznawalna globalnie? Jak sytuacja polityczna w Polsce wpływa na polskich fotografów i ich projekty poza granicami kraju? Czy targi sztuki i galerie mogą skutecznie promować polską sztukę nowoczesną?

Te i inne tematy będą przedmiotem rozmowy Jensa Peppera z fotografami: Magdą Hueckel, Zuzą Krajewską oraz Jankiem Zamoyskim.

Prowadzenie: Jens Pepper
Rozmówcy: Magda Hueckel, Zuza Krajewska, Janek Zamoyski
20.09.2018 (czwartek), godz. 18:00

„Gespräche über polnische Fotografie”
318 stron, 30 wywiadów
Format 23 x 15,5 cm, oprawa miękka
Wywiady: Krzysztof Candrowicz • Wiktor Dąbkowski • Jacek Dehnel • Agnieszka Dwernicka • Alicja Dobrucka • Aleksandra Fedorowicz-Jackowska • Krzysztof Gierałtowski • Łukasz Gorczyca • Aneta Grzeszykowska • Paweł Jaszczuk • Ryszard Horowitz • Magda Hueckel • Grzegorz Kosmala • Zuza Krajewska • georgia Krawiec • Rafał Lewandowski • Rafał Łochowski • Adam Mazur • Katarzyna Mazur • Rafał Milach • Chris Niedenthal • Jens Pepper • Karolina Puchała-Rojek • Katarzyna Sagatowska • Grażyna Siedlecka • Tomek Sikora • Michał Szlaga • Ilona Szwarc • Marta Szymańska • Wiktoria Wojciechowska • Janek Zamoyski • Paweł Żak

Więcej informacji → link

----------

Leica 6×7 Gallery Warsaw invites for the “Gespräche über polnische Fotografie” book presentation with Jens Pepper and his guests: Magda Hueckel, Zuza Krajewska and Janek Zamoyski.

A publication explores the Polish photographic scene through interviews. The talk in Leica 6×7 Gallery Warsaw (Thursday, September, 20th), will be held in English. The event starts at 18:00.

What is a situation of Polish photography abroad? What can be done to make it better known there? How does the political situation in Poland influence Polish photographers in their search for contacts outside Poland? How art fairs and galleries could efficiently promote Polish modern art out of the country?

These questions will be the subject of conversation between Jens Pepper and invited photographers: Magda Hueckel, Zuza Krajewska and Janek Zamoyski.

Moderation: Jens Pepper
Guests: Magda Hueckel, Zuza Krajewska, Janek Zamoyski
20.09.2018 (Thuersday), 6 PM

„Gespräche über polnische Fotografie”
318 pages, 30 interviews
Format 23 x 15,5 cm, Soft cover
Interviews with: Krzysztof Candrowicz • Wiktor Dąbkowski • Jacek Dehnel • Agnieszka Dwernicka • Alicja Dobrucka • Aleksandra Fedorowicz-Jackowska • Krzysztof Gierałtowski • Łukasz Gorczyca • Aneta Grzeszykowska • Paweł Jaszczuk • Ryszard Horowitz • Magda Hueckel • Grzegorz Kosmala • Zuza Krajewska • georgia Krawiec • Rafał Lewandowski • Rafał Łochowski • Adam Mazur • Katarzyna Mazur • Rafał Milach • Chris Niedenthal • Jens Pepper • Karolina Puchała-Rojek • Katarzyna Sagatowska • Grażyna Siedlecka • Tomek Sikora • Michał Szlaga • Ilona Szwarc • Marta Szymańska • Wiktoria Wojciechowska • Janek Zamoyski • Paweł Żak

More info → link