You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

WATCH DOCS na spacerze: Mocniejsze od kul / Stronger Than a Bullet

WATCH DOCS na spacerze: Mocniejsze od kul / Stronger Than a Bullet

film show
📅 Date: 23 September 2018, Sunday

⌚ Start time: 18:30

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., U-jazdowski Kino, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Jazdów 2 (show on the map)
[english below]

„Mocniejsze od kul”
reż. Maryam Ebrahimi, Szwecja 2017, 75 min

Dokument Maryam Ebrahimi to z jednej strony hołd, a z drugiej przestroga przed ogromną siłą oddziaływania dokumentalnego obrazu. Jego bohaterem jest irański fotograf Saeed Sadeghi, autor ikonicznych zdjęć ochotników z czasów konfliktu z Irakiem. Film znakomicie oddaje autentyczny rewolucyjny entuzjazm wczesnych lat republiki i początku wojny. To wówczas Sadeghi wykonał swoje pierwsze zdjęcia. Jego reportaże z frontu były peanami na cześć bohaterów, gotowych oddać życie za rewolucyjne ideały. Gazety kolportowały je w milionach egzemplarzy, rozbudzając nienawiść do wroga podszytą religijną histerią. Tymczasem mijały lata, a wojna wciąż trwała. Na front trafiali coraz młodsi ochotnicy, by oddać życie zgodnie z lansowanym przez propagandę modelem. Sadeghi wciąż robił im zdjęcia – do momentu, kiedy zrozumiał, że stał się narzędziem propagandy, której jedynym celem było dostarczanie na front armatniego mięsa. Dziś podróżuje po kraju, próbując odnaleźć nielicznych żyjących bohaterów swoich fotografii.

Wstęp wolny
Bezpłatne wejściówki można odbierać w kasie kina
Liczba miejsc ograniczona

Zachęcamy do przyjeżdżania do kina rowerem lub komunikacją miejską. Przed Zamkiem Ujazdowskim znajdują się stojaki na rowery, parking jest płatny. Przy Placu na Rozdrożu znajduje się wiele przystanków autobusowych oraz stacja Veturilo.

-----

„Stronger Than a Bullet”
directed by Maryam Ebrahimi, Sweden 2017, 75 min

Maryam Ebrahimi's documentary is, on the one hand, a tribute and, on the other, a warning against the incredible impact of documentary images. The subject is Iranian photographer Saeed Sadeghi, whose work includes iconic photos of volunteers from the time of the conflict with Iraq. The film perfectly captures the genuine revolutionary enthusiasm of the early years of the republic and the beginning of the war. It was then that Sadeghi took his first photographs. His reports from the front were paeans in honour of heroes who were ready to give up their lives for their revolutionary ideals. Newspapers distributed millions of copies of them, thereby awakening a hatred of the enemy that was lined with religious hysteria. Meanwhile, years passed and the war continued unabated. Younger and younger volunteers were being sent to the front lines, only to sacrifice their lives in accordance with the model being promoted by propaganda. Sadeghi continued to take pictures of them up until the moment that he understood that he had become a propaganda tool whose sole purpose was to deliver cannon fodder to the front lines. Today, he travels around the country, trying to find the few living subjects of his photographs.

Free tickets available at the cinema box office.

We encourage to come to the cinema by public transport or bicycle. There is a paid parking in front of the Ujazdowski Castle and numerous bus stops as well as Veturilo bicycle station near Plac na Rozdrożu.