You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Dyskusja | Finisaż wystawy „Tango na 16 metrach kwadratowych”

Dyskusja | Finisaż wystawy „Tango na 16 metrach kwadratowych”

meeting
exhibition
other
📅 Date: 13 October 2018, Saturday

⌚ Start time: 17:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Plac Małachowskiego 3 (show on the map)
[english version below]

Fragments of a Future. Dyskusja na zakończenie wystawy „Tango na 16 metrach kwadratowych” (w jęz. angielskim) | 13.10.2018, godz. 17

Uczestnicy: studio OMMX, Studio Makkink & Bey, Alessandra Covini & Francesco Apostoli, Hugo Corbett oraz Agnieszka Batkiewicz, Veronika Mayr, Xander van Dijk — kuratorzy wystawy. Moderatorka: Aleksandra Kędziorek.

Dyskusja w języku angielskim.

Poświęcona współczesności część wystawy, będąca dopełnieniem badań nad systemem mieszkaniowym PRL-u, prezentuje koncepcje wyrastające z całkiem innych konstruktów ideowych. Dzisiaj ludzie czują się rozdarci pomiędzy chęcią posiadania własnego domu, galopującymi cenami mieszkań na wolnym rynku i rosnącą koniecznością bycia mobilnym> Stoją w obliczu kryzysu ekonomicznego i muszą mierzyć się z coraz powszechniejszym migracyjnym stylem życia, a polskie miasta borykają się dziś z takimi samymi problemami jak inne ośrodki miejskie na całym świecie.

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy cztery pracownie architektoniczne i projektowe spoza Polski, których zadaniem było ukazanie współczesnych metod intensyfikacji przestrzeni mieszkalnej w najbardziej newralgicznych obszarach miasta oraz zaproponowanie nowych rozwiązań. Uczestnicy zostali poproszeni nie tylko o opracowanie projektów, ale również o precyzyjne zdefiniowanie ewentualnych trudności i ograniczeń. W efekcie otrzymaliśmy szerokie spektrum pomysłów: od mobilnych urządzeń mieszkalnych po typologiczne projekty nowych form osiedli podmiejskich; od składanych domów po alternatywne narracje obejmujące cały przebieg ludzkiego życia.

W tych różnorodnych propozycjach dostrzec można fragmenty przyszłości, która — choć wydawać się może zbyt skromna i zredukowana — będzie otwarta na zmiany i nieoczywiste rozwiązania. Autorzy nie zachęcają nas do posiadania, lecz wskazują nowe sposoby użytkowania. Ich projekty mówią o świecie kruchym i niestabilnym, podkreślają jednak rolę świadomych, gotowych do działania jednostek, które nauczyły się postrzegać zmianę jako szansę na to, by żyć intensywniej i doświadczać nowych form funkcjonowania we wspólnocie.

Po prezentacji projektów zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w dyskusji.

sala warsztatowa

----------

Fragments of a Future. Panel Discussion. The closing weekend of 'Tango on 16 square meters' (in English)

Participants: OMMX, Studio Makkink & Bey, Alessandra Covini & Francesco Apostoli, Hugo Corbett and Agnieszka Batkiewicz, Veronika Mayr, Xander van Dijk — curators of the exhibition. Moderator: Aleksandra Kędziorek.

Event in English

Complementing the research on housing in the Polish People's Republic, the contemporary section of the exhibition explores ideas within a different ideological construct; today people find themselves torn between a desire for home ownership, the untamed prices of the free market and an increasing demand for mobility; having to deal with economic crises and exceedingly migratory lifestyles, Polish cities share challenges with other urban environments around the globe.

We invited four architecture and design practices from outside of Poland to think about contemporary methods of intensifying dwelling space in highly contested urban areas, encouraging them not only to develop solutions, but to carefully define their framework of operation.

The spectrum of responses we received range from mobile housing devices to typological outlines for new forms of suburban settlements, from a research into foldable homes to an alternative narrative for lifetime housing trajectories.
As diverse as they might seem, they are fragments of a future that is humble and reduced, yet light and open to growth. In place of possession, they explore novel ways of use. The projects speak of a world that is fragile and insecure, but they also describe self-determined individuals that have learned to see change as an opportunity for more intense life experiences and new forms of togetherness.

After the presentation of the works, the public is invited to join the discussion.