You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Spotkanie z książką "Stolica wielu kultur"

Spotkanie z książką "Stolica wielu kultur"

meeting
other
📅 Date: 23 October 2018, Tuesday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: Warsaw - Praga Północ dist., Centrum Wielokulturowe w Warszawie, ul. Jagiellońska 54 (show on the map)
[English below]

Jak wielu cudzoziemców i ich potomków wpłynęło na rozwój naszego miasta?
Ilu noblistów żydowskiego pochodzenia mieszkało w Warszawie?
Którzy patrioci i działacze niepodległościowi byli muzułmanami?
Kogo wybrano na króla polskich cyganów?

Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w najnowszym, polsko-angielskim wydawnictwie fundacji Cultus - "Stolica wielu kultur".

Zapraszamy na spotkanie z książką oraz autorami projektu.
Przyjdź i odbierz bezpłatny egzemplarz wydawnictwa!

Autorzy książki: Tadeusz W. Świątek, Rafał Chwiszczuk
Koordynatorka projektu: Marta Rynkiewicz
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa
Przestrzeni na wydarzenie użycza Centrum Wielokulturowe w Warszawie

----------

How many foreigners and their descendants have influenced the development of our city?
How many Nobel Prize winners of Jewish origin have lived in Warsaw?
Which patriots and independence activists were Muslim?
Who was chosen as king of the Polish gypsies?

Find answers to these and other question in our newest,
Polish-English release by the Cultus foundation - "The capital of many cultures".
We invite you for a meeting with the book and the authors of the project (the meeting will be conducted in Polish).

Come and pick up a free copy!

Authors: Tadeusz W. Świątek, Rafał Chwiszczuk
Project coordinator: Marta Rynkiewicz
The project is co-financed by the Capital City of Warsaw.
The space for the event is provided by the Warsaw Multicultural Center.