You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Otwarcie wystawy „Czekając na kolejne nadejście”

Otwarcie wystawy „Czekając na kolejne nadejście”

exhibition
other
📅 Date: 25 October 2018, Thursday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2 (show on the map)
[For English scroll down]

Wystawa „Czekając na kolejne nadejście”
25/10/2018—27/01/2019
Otwarcie: czwartek, 25/10/2018 o 19:00

Wydarzenia w ramach wernisażu:
20:00 – Dainius Liškevičius "Entropie/che fare?", performans, 15’, przestrzeń wystawy
20:30 – Lina Lapelyte "Ladies", performans, 20’, Galeria 1
21:00 – Vilnius Energy (Žygimantas Kudirka, Adas Gecevičius, Asta Ostrovskaja) "Genre: Post-ironic electronic", koncert, 40’, Galeria 1
22:00 – Styrmir Örn Guðmundsson and the Medical Faculty; "W..A.I.D.W.M.L?", performans, 40’, Galeria 1

„Czekając na kolejne nadejście” to pierwsza wystawa zbiorowa przygotowana wspólnie przez Šiuolaikinio meno centras w Wilnie i Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Do projektu zostało zaproszonych 30 artystów polskich i litewskich, którzy w swej twórczości stawiają pytania o współczesną kondycję społeczną, nowe wyzwania ekonomiczne i perspektywy rozwoju kultur peryferyjnych krajów w warunkach globalizacji. Bezpośrednim powodem tego spotkania jest stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę i Litwę. Przemiany ostatnich stu lat oraz odmienne wybory podejmowane przez oba kraje spowodowały, że stały się one różnymi bytami. Rocznica jest okazją do przyjrzenia się odrębności obu kultur.

Artyści: Ewa Axelrad, Wojciech Bąkowski, Jokūbas Čižikas, Rafał Dominik, Małgorzata Goliszewska, Styrmir Örn Guðmundsson and the Medical Faculty, Duonis Donatas Jankauskas, Edka Jarząb, Agnieszka Kalinowska, Mateusz Kula, Lina Lapelytė, Dainius Liškevičius, Robertas Narkus, Nomadic State (Karolina Mełnicka i Stach Szumski), Dominika Olszowy, Cezary Poniatowski, Artūras Raila, Ieva Rojūtė, Viktorija Rybakova, Emilija Škarnulytė, Studio Spongé (Kipras Dubauskas, Eglė Razumaitė, Vytautas Juozėnas), Stroboskop (Norbert Delman i Kathryn Zazenski), Julijonas Urbonas, Vilnius Energy (Žygimantas Kudirka, Adas Gecevičius, Asta Ostrovskaja), Kristijonas Naglis Zakaras, Bartosz Zaskórski, Darius Žiūra

Kuratorzy: Ūla Tornau (Šiuolaikinio meno centras w Wilnie), Anna Czaban i Jarosław Lubiak (Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie)

Koordynatorki: Joanna Saran, Maria Sapeta

Projekt graficzny: Ieva Rojūtė, Vytautas Volbekas, Norbert Strukow

Architektura wystawy: Linas Lapinskas

Więcej o wystawie: link

Wstęp na otwarcie wystawy jest bezpłatny.

Zachęcamy do przyjeżdżania rowerem lub komunikacją miejską. Przed Zamkiem Ujazdowskim znajdują się stojaki na rowery. Przy Placu na Rozdrożu znajduje się wiele przystanków autobusowych oraz stacja Veturilo.

W trakcie wernisażu dla jego gości parking jest bezpłatny.

Dofinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022

Patronat honorowy : Ambasada Republiki Litewskiej

Wsparcie: Instytut Adama Mickiewicza / Culture.pl ,100-lecie Niepodległości Litwy, Ministerstwo Kultury Republiki Litwy

----------------

"Waiting for Another Coming" exhibition
25/10/2018—27/01/2019
Opening: 25/10/2018, 7:00 p.m.

Programme of the opening:
20:00 – Dainius Liškevičius "Entropie/che fare?", performance, 15’, exhibition space
20:30 – Lina Lapelyte "Ladies", performance, 20’, Gallery 1
21:00 – Vilnius Energy (Žygimantas Kudirka, Adas Gecevičius, Asta Ostrovskaja) "Genre: Post-ironic electronic", concert, 40’, Gallery 1
22:00 – Styrmir Örn Guðmundsson and the Medical Faculty; "W..A.I.D.W.M.L?", performance, 40’, Gallery1

"Waiting for Another Coming" is the first exhibition organised jointly by the Šiuolaikinio meno centras in Vilnius and Ujazdowski Castle Centre of Contemporary Art in Warsaw. Thirty Polish and Lithuanian artists have been invited to participate in the project. In their works, they pose questions about the contemporary social condition, new challenges for the economy, and the prospects for development of peripheral countries in the context of globalisation. The event marks the centenary of the independence of Lithuania and Poland. The transformations that have taken place over the last century and the different paths adopted by the two countries have resulted in their having become very different entities. This anniversary is an opportunity to take a closer look at the distinctive features of the two countries.

Artists: Ewa Axelrad, Wojciech Bąkowski, Jokūbas Čižikas, Rafał Dominik, Małgorzata Goliszewska, Styrmir Örn Guðmundsson and the Medical Faculty, Duonis Donatas Jankauskas, Edka Jarząb, Agnieszka Kalinowska, Mateusz Kula, Lina Lapelytė, Dainius Liškevičius, Robertas Narkus, Nomadic State (Karolina Mełnicka and Stach Szumski), Dominika Olszowy, Cezary Poniatowski, Artūras Raila, Ieva Rojūtė, Viktorija Rybakova, Emilija Škarnulytė, Studio Spongé (Kipras Dubauskas, Eglė Razumaitė, Vytautas Juozėnas), Stroboskop (Norbert Delman and Kathryn Zazenski), Julijonas Urbonas, Vilnius Energy (Žygimantas Kudirka, Adas Gecevičius, Asta Ostrovskaja), Kristijonas Naglis Zakaras, Bartosz Zaskórski, Darius Žiūra

Curators: Ūla Tornau (Šiuolaikinio meno centras in Vilnius), Anna Czaban and Jarosław Lubiak (Ujazdowski Castle Centre of Contemporary Art in Warsaw)

Co-ordinators: Joanna Saran, Maria Sapeta

Graphic design: Ieva Rojūtė, Vytautas Volbekas, Norbert Strukow

Exhibition design: Linas Lapinskas

More about the exhibition: link

Admission for the opening is free of charge.

We encourage to come to the opening by public transport or by bicycle. There are numerous bus stops as well as Veturilo bicycle station near Plac na Rozdrożu.

During the opening parking is free for its guests.

Financed by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland as part of the Multi-annual programme NIEPODLEGŁA 2017–2022

Honorary patronage: Embassy of the Republic of Lithuania

Support: Adam Mickiewicz Institute / Culture.pl, 100 Restored Lithuania, The Ministry of Culture of the Republic of Lithuania