You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Nowe sąsiedztwo: spotkanie z Mariną Napruszkiną

Nowe sąsiedztwo: spotkanie z Mariną Napruszkiną

meeting
📅 Date: 03 November 2018, Saturday

⌚ Start time: 17:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Muzeum na Pańskiej, Pańska 3 (show on the map)
[English text below]

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Muzeum Warszawy zapraszają na cykl prezentacji, spotkań i rozmów zatytułowanych Nowe Sąsiedztwa.

Marina Napruszkina w rozmowie z Wasylem Czerepanynem zaprezentują inicjatywę Nowe sąsiedztwo / Moabit.

Niezależna przestrzeń społeczno-artystyczna Nowe sąsiedztwo / Moabit została utworzona przez pochodzącą z Białorusi, a działającą w Berlinie artystkę, aktywistkę i pisarkę Marinę Napruszkinę w 2013 roku, kiedy potrzeba było wsparcia dla uchodźców w dzielnicy Moabit.

Nowe sąsiedztwo / Moabit przekształciło się w jedną z największych w Berlinie samorządnych inicjatyw obywatelskich, umożliwiającą „spotkanie” starych i nowych sąsiadów, ludzi z różnych krajów, o różnym zapleczu społecznym, niezależnie od wieku, orientacji seksualnej i religii. Inicjatywa działa na zasadzie projektu edukacyjnego, którego uczestnicy dzielą się doświadczeniami i wspólnie pracują nad tworzeniem nowych form zbiorowości.

Kuratorzy programu publicznego:
Wasyl Czerepanyn (Centrum Badań nad Kulturą Wizualną) i Szymon Maliborski (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie).

Moderacja: Wasyl Czerepanyn
Spotkanie w języku angielskim

***

The Museum of Modern Art in Warsaw and the Museum of Warsaw are pleased to invite guests to a series of presentations, meeting and talks entitled New Neighborhoods.

Presentation of New Neighborhood / Moabit initiative in a conversation between Marina Naprushkina and Vasyl Cherepanyn.

An independent social and artistic space New Neighborhood / Moabit was founded by a Berlin-based artist, activist and author of a Belarussian origin Marina Naprushkina in 2013, at the time of the need to support refugees in the Moabit area.

New Neighborhood / Moabit has developed into one of Berlin's largest self-organized civil initiatives that creates a situation of "meeting" for old and new neighbors, people from different countries, with different social backgrounds, regardless of age, sexual orientation, and religion. It operates as an educational project in which the participants share their experiences and work on the creation of new forms of collective.

Curators of the public program:
Vasyl Cherepanyn (Visual Culture Research Center, Kyiv) and Szymon Maliborski (Museum of Modern Art in Warsaw).

Moderated by: Vasyl Cherepanyn
Meeting in English