You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Festiwal Filmów o Sztuce Arton Review

Festiwal Filmów o Sztuce Arton Review

film show
📅 Date: 28 November 2018, Wednesday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Muzeum Narodowe (show on the map)
28 listopada zapraszamy do Muzeum Narodowego w Warszawie na 5. edycję Festiwalu Filmów o Sztuce ‘Arton Review’. W tym roku do udziału zaprosiliśmy Przemka Branasa, Karolinę Bregułę, Adelinę Cimochowicz, Marysię Paruzel i Mikołaja Sobczaka, którzy przygotowali dla nas swoje filmy inspirowane pracami i postawami awangardowych artystów z lat 60., 70. i 80.
Prace, które były punktem wyjścia dla uczestników Festiwalu w ich pracy nad filmami, zostały zebrane w nowym repozytorium Fundacji Arton link.
Przemek Branas odniósł się do działań Krzysztofa Niemczyka (1938-1994), krakowskiego pisarza i performera, który łamiąc społeczne konwencje, podejmował liczne kontrowersyjne działania i interwencje w przestrzeni publicznej.
Karolina Breguła podejmuje dialog z Józefem Robakowskim, jej dawnym profesorem ze Szkoły Filmowej w Łodzi - ‘Ach Profesorze!’ nawiązuje pod względem formalnym do prac wideo Robakowskiego z lat 80., stanowiąc jednocześnie zapis skrajnych emocji artystki: od fascynacji mistrzem i nauczycielem, po bunt.
Film ‘poszło’ Adeliny Cimochowicz jest refleksją nad sztuką Marii Anto - przedziwne stwory w pracach Anto są jej zdaniem uosobieniem nas samych, zamkniętych w osobistych doświadczeniach, tak często przekonanych, że nikt inny na świecie nie odczuwa tak jak my.
Marysia Paruzel inspirując się twórczością Jolanty Marcolli, zrealizowała film ‘Milczenie syren’, którego akcja odbywa się w jednym z popularnych sieciowych sklepów z kosmetykami.
Film Mikołaja Sobczaka , inspirowany postacią estońskiego twórcy Siim-Tanel Annusa, jest mock-dokumentem, składającym się z serii migawkowych retrospekcji z życia księdza-pustelnika oraz rzekomo prywatnych nagrań dokumentujących rytuały egzorcyzmów odprawiane przez dwójkę spotkanych przez niego bohaterów.

Po pokazie zapraszamy na panel z udziałem artystów.

Projekt realizowany przy wsparciu Biura Kultury m.st. Warszawa oraz we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie

------

On November 28 feel cordially invited to join the 5th edition of the ‘Arton Review’ Festival of Films on Art at the National Museum in Warsaw. This year’s participants include Przemek Branas, Karolina Breguła, Adelina Cimochowicz, Marysia Paruzel and Mikołaj Sobczak, whose films created for us have been inspired by works and attitudes of artists from the 1960s, 1970s and 1980s.
The works that provided the Festival participants with a basis to develop their own films have been gathered in the new repository of the Arton Foundation link.
Przemek Branas refers to actions by Krzysztof Niemczyk (1938–1994), a writer and performer from Cracow who defied social conventions through his numerous controversial activities and interventions in public space.
Karolina Breguła enters into dialogue with Józef Robakowski, her former professor at the Film School in Łódź – ‘Ah Professor!’ bears a formal reference to Robakowski’s video works from the 1980s, while providing a record of Breguła’s extreme emotions: from fascination with her master and teacher, to revolt.
The film ‘Gone’ by Adelina Cimochowicz develops a reflection on the art of Maria Anto – according to the artist, the bizarre creatures in Anto’s works embody our own selves, locked in our personal experiences, and so often convinced that no one else in the world senses things the way we do.
Inspired by the work of Jolanta Marcolla and Teresa Gierzyńska, Marysia Paruzel created her film ‘Mermaids’ Silence’, set in one of popular cosmetic chain stores.
Mikołaj Sobczak’s film inspired by the Estonian artist Siim-Tanel Annus is a mockumentary consists of retrospections of hermit-priest’s life and allegedly private footage documenting exorcism rituals of two protagonists met by him.

Please join a panel discussion with the artists after the film screening.

Project carried out with the support of the Culture Department of the City of Warsaw and in collaboration with the National Museum in Warsaw.