You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

PTV. Performans TV. Odcinek 5

PTV. Performans TV. Odcinek 5

other
📅 Date: 30 November 2018, Friday

⌚ Start time: 20:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2 (show on the map)
[For English scroll down]

„PTV. Performans TV” Odcinek 5
30/11—02/12/2018

Kuratorzy: Michał Grzegorzek, Joanna Zielińska

Telewizja umarła czy raczej żyjemy w czasach post-telewizji? Czy dzisiaj każdy może mieć własny kanał? „PTV. Performans TV” to eksperymentalny program performatywny w formie studia telewizyjnego. Jego punktem wyjścia jest chęć zbadania wpływu tego medium i jego języka na aktualne praktyki artystyczne.

Odcinek 5
W odcinku 5 Jay Tan i Geo Wyeth przyjrzą się tworzeniu osobowości scenicznej w studiu telewizyjnym – dziecięcym marzeniom i fantazjom o szklanym ekranie i technikom przetrwania wykorzystywanym przez młode gwiazdy.

Program
30/11/2018
20:00
Jay Tan/Geo Wyeth - You come in here, giving it all this | PTV 5
Performans
Laboratorium, Sala im. W. Krukowskiego
Obowiązują bilety, W sprzedaży wkrótce.

02/12/2018
17:30
East London Cable
Reality Forum - spotkanie | PTV. Performans TV. Odcinek 5 spotkanie III
Pracownia

Wstęp wolny, obowiązują zapisy: performans@u-jazdowski.pl

Grupa na Facebooku zrzeszająca uczestników „Reality Forum”: link

Więcej o projekcie „PTV. Performans TV”: link
Więcej o „PTV. Performans TV” Odcinku 5: link

Projekt graficzny: sebulec

Patronat honorowy: Ambasada Królestwa Niderlandów w Polsce

Dofinansowano ze środków: Modriaan Fund, Ambasady Niderlandów w Polsce

--------------------

"PTV: Performance TV" Chapter 5
30/11—02/12/2018

Curated by Michał Grzegorzek and Joanna Zielińska

TV is dead – or do we live in post-television times? Can everybody have their own channel today? "PTV: Performance TV" is an experimental performative programme using the format of a TV studio. Its starting point is the urge to examine the impact of the medium and its idiom on current artistic practices.

Chapter 5
In Chapter 5, Jay Tan and Geo Wyeth will take a look at how a stage persona is created in the TV studio – childish dreams and fantasising about the small screen – and how to achieve the staying power used by the young stars.

Programme
30/11/2018
08:00 p.m.
Jay Tan i Geo Wyeth
"You come in here, giving it all this"
Performance
Laboratory, Auditorium Hall
Tickets required. Available soon.

02/12/2018
05:30 p.m.
East London Cable
"Reality Forum" – encounter III
Reality Forum - spotkanie | PTV. Performans TV. Odcinek 5
Workspace
Free admission. Booking: performans@u-jazdowski.pl

A group for participants of "Reality Forum": link

Graphic design: sebulec

More about "PTV: Performance TV" project: link
More about "PTV Performance TV" Chapter 5: link

Honorary patronage: Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Poland

Sponsored by: Modriaan Fund, Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Poland