You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Perloff i Lipszyc o "Ostrzu ironii"

Perloff i Lipszyc o "Ostrzu ironii"

meeting
📅 Date: 29 November 2018, Thursday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Austriackie Forum Kultury, Próżna 7/9 (show on the map)
[for English scroll down]

Spotkanie z Marjorie Perloff
autorką książki
“Ostrze ironii. Modernizm w cieniu monarchii habsburskiej“
Przekład: Maciej Płaza, Posłowie: Adam Lipszyc, Wydawnictwo Ossolineum 2018

Prowadzenie: Adam Lipszyc
Spotkanie tłumaczone symultanicznie polski-angielski

Marjorie Perloff (1931) – amerykańska krytyczka i historyczka literatury, eseistka. Urodzona w Wiedniu, który opuściła w roku 1938. Wybitna znawczyni literatury XX i XXI wieku, zwłaszcza awangardowej.
Trudno znaleźć dziś w świecie zachodnim krytyka literackiego, którego każda kolejna książka okazywałaby się pozycją tak opiniotwórczą, jak teksty Marjorie Perloff. Jej monografie pozwalają zrozumieć rodowód, rozwój i znaczenie ogromnych połaci literatury – od wczesnego modernizmu po współczesność.
Badaczka śledzi zarówno źródła, jak i ewolucję szeroko pojętej literatury modernistycznej. W „Ostrzu ironii”, swojej najnowszej książce, przywraca pamięć o nieco zaniedbanej, lecz niesłychanie ważnej formacji europejskich twórców. Przybliża sześciu pisarzy, których łączy doświadczenie rozpadu monarchii austro-węgierskiej: Karla Krausa, Josepha Rotha, Roberta Musila, Eliasa Canettiego, Ludwiga Wittgensteina i Paula Celana, którego nazywa „ostatnim poetą habsburskim”.
Bohaterowie Perloff pochodzą z wielokulturowych społeczności, zwykle z peryferii dawnej monarchii. W państwie powstałym na jej gruzach bywają postrzegani jako obcy. W ich wypadku ironia nie jest wyłącznie cechą stylu, to zarazem forma obrony i subtelne narzędzie poznania gwałtownie zmieniającego się świata.

Organizator: Austriackie Forum Kultury w Warszawie
Partnerzy: Wydawnictwo Ossolineum, Uniwersytet Muri im. Franza Kafki, Instytut Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego

----------

Meeting with Marjorie Perloff, author of the book
"Edge of irony. Modernism in the shadow of the Habsburg empire "
Translation: Maciej Płaza, Afterword: Adam Lipszyc, Ossolineum Publishing House 2018

Moderator: Adam Lipszyc
Simultaneous Polish-English interpretation will be provided

Marjorie Perloff (1931) - American critic and historian of literature, essayist. Born in Vienna, which she left in 1938. An outstanding expert in 20th and 21st century literature, especially avant-garde literature. In "The Edge of Irony", her latest book, she introduces the work of six writers: Karl Kraus, Joseph Roth, Robert Musil, Elias Canetti, Paul Celan and Ludwig Wittgenstein.

Partner: Uniwersytet Muri im. Franza Kafki

Fot. Perloff: University of Chicago Press
Fot. Lipszyc: adamburakowski.pl