You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Tropem wilka w Warszawie // Wolf tales in Warsaw

Tropem wilka w Warszawie // Wolf tales in Warsaw

lecture
📅 Date: 01 December 2018, Saturday

⌚ Start time: 12:00

📌 Place: Warsaw - Ochota dist., Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Żwirki i Wigury 101 (show on the map)
[English below]

Grupa badaczy wilków z ogromną przyjemnością pragnie zaprosić w dniu 1 grudnia w CNBCH na popołudnie pełne rozmów o wilkach. Wydarzenie to jest całkowicie otwarte i bezpłatne, przeznaczone dla publiczności w każdym wieku. W ciągu naszego popołudnia postaramy się odpowiedzieć na pytania dotyczące wilka, jak na przykład, czy wilki stanowią zagrożenie dla ludzi, jak skonstruowana jest wilcza rodzina i jak wilki kształtują ekosystemy.

Słowem wprowadzenia:

Na całym świecie obraz wilka jest przesiąknięty wieloma mitami. Przez całe stulecia ludzie bezlitośnie prześladowali wilki, aż do 1998 r., kiedy to doszło prawie do całkowitej zagłady wilka w Polsce. Dzięki wprowadzonej w tym czasie czynnej ochronie tego drapieżnika udało mu się w sposób nadzwyczajny powrócić na polską ziemię. Wilki zamieszkują obecnie wszystkie większe kompleksy leśne. Mało tego, polskie wilki migrują za granicę, re-kolonizując Europę Zachodnią aż do Belgii i Holandii. Nasze lasy stają się znów trochę dzikie; mityczna bestia powróciła do Europy.

Publiczna debata wokół tego powrotu jest bardzo mocno spolaryzowana. Niektórzy specjaliści widzą wilka, jako odnowiciela bioróżnorodności, a inni, jako szkodnika w rolnictwie czy leśnictwie. Na domiar tego debata ta przesiąknięta jest fałszywymi informacjami i szerzy dezinformację. Dlatego też, jako ekolodzy, naukowcy pracujący z wilkami w samym sercu najdzikszego lasu w Europie - Puszczy Białowieskiej, pragniemy zaoferować Państwu możliwość poznania tego gatunku od kuchni, opowiemy o jego historii, aktualnym statusie ochronnym, o prywatnym życiu wilków oraz o ich kluczowej dla kształtowania ekosystemów roli.

Wykłady prowadzić będą:
1. dr hab Dries Kuijper - Rola wilków w kształtowaniu ekosystemów (prezentacja po angielsku)
2. Jakub Bubnicki - Wpływ wilka na zwierzęta kopytne w Puszczy Białowieskiej.
3. Kinga Stępniak - O wilku (biologia wilka).
4. Tom Diserens - Niezwykła historia wilka
oraz gościnnie...
5. Marcin Kostrzyński - Filmowanie wilków najtrudniejsze wyzwanie.

-----

The Białowieża wolf group is pleased to announce an afternoon of talks about wolves at CNCBh, Warsaw on the 1st December. It will be open to the public. Over the course of the afternoon, we’ll answer questions like are wolves a threat to humans, what comprises a wolf pack, and how do wolves influence ecosystems.

Introduction to the event:

All around the world, the wild wolf is steeped in myth and intrigue. For centuries humans persecuted wolves mercilessly, and by 1998, the they faced extinction in Poland. Since then, conservation measures have paved the way for the wolf's remarkable comeback. Wolves now inhabit all major Polish forests. Not only this, but Polish wolves have been migrating across our borders, recolonising western Europe as far as Belgium and the Netherlands. Our forests are becoming a little wilder; fantastic beasts are returning to Europe.

Public debate surrounding the return of the wolf is highly polarised. Some commentators herald the wolf as saviours of biodiversity, and others as destroyers of the farming industry. Suffice to say, in and amongst this debate, misinformation and fake news is rife. In this series of 5 insightful talks, a group of wolf scientists from Białowieża Forest alongside a wolf documentarian would like to offer you the opportunity to learn about this most misunderstood species. We’ll tell you about the history and current status of the wolf (talk 1), about private life of wolves (talk 2), and about the crucial ecological role that this species plays in shaping ecosystems (talk 3 + 4, see below).

The five talks will be as follows:
1. dr hab Dries Kuijper – How wolves shape ecosystems
2. Jakub Bubnicki – How wolves impact ungulates in Białowieża Primeval Forest (in Polish)
3. Kinga Stępniak – What makes a wolf (in Polish)
4. Tom Diserens – The remarkable history of the wolf
And our star guest..
5. Marcin Kostrzynski - The challenge of filming wolves (in Polish)