You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Curating Institution – spotkanie z Antonią Alampi

Curating Institution – spotkanie z Antonią Alampi

meeting
📅 Date: 06 December 2018, Thursday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski ul. Jazdów 2 (show on the map)
[For English scroll down]

„Bezstronność to współudział. O mniej widocznych aktach troski”
Spotkanie z Antonią Alampi, dyrektorką artystyczną SAVVY Contemporary w Berlinie w ramach cyklu {Curating Institution}
Laboratorium, Sala Kolebkowa

W ramach cyklu Curating Institution Antonia Alampi opowie o swojej pracy dla kilku wizjonerskich, ale stale zagrożonych organizacji i platform, takich jak SAVVY Contemporary w Berlinie czy Future Climates i Beirut w Kairze. Podzieli się refleksjami na temat troski, przetrwania i zrównoważonego rozwoju, podpowie, jak radzić sobie z drapieżną polityką artystyczno-kulturalną, tylko pozornie prowadzoną w dobrej wierze, jak walczyć z kuratorską alienacją i jak pogodzić zaangażowanie emocjonalne z niepewną sytuacją ekonomiczną, by uniknąć zaszufladkowania.
W tym celu przyjrzy się takim wystawom i projektom jak Geographies of Imagination (SAVVY Contemporary, Berlin, 2018), The School of Redistribution (State of Concept, Ateny, 2017) i The Imaginary School Program (Beirut, Kair, 2014), które zorganizowała jako kuratorka przy współpracy wielu utalentowanych i pełnych pasji kolegów i koleżanek.

Rozmowę z Antonią Alampi poprowadzi Joanna Warsza.

Antonia Alampi pisze, wygłasza wykłady, organizuje wystawy i inne imprezy kulturalne. Urodziła się na południu Włoch, a obecnie mieszka w Berlinie, gdzie współkieruje laboratorium SAVVY Contemporary, przestrzenią dekolonizacyjnych działań i estetyk, gdzie praktykuje się nieposłuszeństwo w imię oderwania się od kolonialnych centrów (Walter Mignolo). W 2016 roku we współpracy z Lianą Fokianaki zainicjowała projekt badawczy Future Climates, którego pierwsza odsłona miała miejsce w Atenach w 2017 roku. Skupia się on na tym, jak warunki ekonomiczne kształtują i determinują inicjatywy na niewielką skalę w kontekście nikłej infrastruktury publicznej dla działalności artystycznej i kulturowej. Od 2017 roku jest też kuratorką w Extra City Kunsthal w Antwerpii, gdzie prowadzi trzyletni program, którego celem jest opracowanie koncepcji obywatelstwa europejskiego. Od 2012 do 2015 roku w Kairze była kuratorką inicjatywy artystycznej Beirut, która zajmowała się analizą życia w kraju w momencie przemiany politycznej. Tam opracowała i zrealizowała projekt edukacyjny The Imaginary School Program (2014/2015), w ramach którego zajmowała się formami organizacji i budowania instytucji miejskich. W latach 2009-2011 jako jedna ze współzałożycielek kierowała inicjatywą Opera Rebis, a wcześniej pracowała dla Studio Stefania Miscetti (Rzym), Manifesta7 (południowy Tyrol) i Galleria Civica di Arte Contemporanea w Trydencie.

Ostatnio jako kuratorka lub współkuratorka zorganizowała – między innymi – wystawę grupową „Geographies of Imagination” (z Bonaventurą Ndikungiem, SAVVY Contemporary, 2018), indywidualne wystawy Ibrahima Mahamy (Extra City, 2018) i Jasminy Metwaly (SAVVY, 2018), wystawę grupową powiązaną z programem imprez pod tytułem „WE HAVE DELIVERED OURSELVES FROM THE TONAL – Of, with, towards, on Julius Eastman” (wspólnie z Bonaventurą Ndikungiem, SAVVY, 2018), pierwszą retrospektywną wystawę Jérôme’a Bela (Museo Pecci, Prato, 2017), performatywny, dyskursywny i edukacyjny program The School of Redistribution (z Lianą Fokianaki, State of Concept, Ateny, 2017), grupową wystawę „Extra Citizen” (z Lianą Fokianaki, Extra City, 2017) oraz El Usman Faroqhi „Here and a Yander: On Finding Poise in Disorientation” (SAVVY, 2017). Jej teksty i przeprowadzone przez nią wywiady ukazały się w wielu periodykach, między innymi w „Mousse”, „Arte e Critica”, „Flash Art International” i „Ibraaz”. Redagowała również tomy zbiorowe i monograficzne numery poświęcone takim artystom jak Jérôme Bel, Adelita Husni-Bey, Ibrahim Mahama, Doris Maninger.

Joanna Warsza, kuratorka sztuk performatywnych, sztuk wizualnych, architektury, działań w przestrzeni publicznej. Dyrektor artystyczna festiwalu Public Art Munich 2018. Współkuratorka, na zaproszenie Artura Żmijewskiego, 7 Berlin Biennale. Kuratorka pawilonu Gruzji na 55 Biennale w Wenecji, Biennale w Göteborgu, Programu Publicznego na Manifesta 10 w St. Petersburgu. Założycielka Fundacji Laury Palmer (2007-2011). Wraz z Krzysztofem Wodiczko prowadziła seminarium Konflikt. Trauma. Sztuka na SWPS w Warszawie, od 2014 prowadzi studia kuratorskie CuratorLab na Uniwersytecie Konstfack w Sztokholmie. Mgr Wiedzy o teatrze i studiów podyplomowych z performansu i teorii kultury na uniwersytecie Paris 8. Redaktorka książek m.in. „Stadion X-Miejsce, którego nie było” (2009) oraz „Forget Fear” (2012), „I Can’t Work Like This. On Recent Boycotts in Contemporary Art”, (2017) oraz „A City Curating Reader. Public Art. Munich” (2018). Obecnie przygotowuje z Jankiem Simonem jego retrospektywę dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Mieszka w Berlinie.

Więcej o Curating Institution: link

----------

"Neutrality is Complicity. On less visible acts of care"
Talk by Antonii Alampi, Artistic co-Director, SAVVY Contemporary in frames of {Curating Institution} series
Laboratory, ground floor

For the Curating Institutions series, Antonia Alampi will address her work with various visionary yet precarious organizations or platforms she is or was part of such as SAVVY Contemporary in Berlin, Future Climates and Beirut in Cairo.
She will share reflections around care, survival and sustainability, how to deal with predatory (art) politics dressed as good intentions, some methods to avoid acts of (curatorial) othering, the difficult negotiations between emotional involvement, economic precareity and over-identification.
She will do so by looking into exhibitions or projects she curated together with a wealth of talented and passionate colleagues, such as Geographies of Imagination (SAVVY Contemporary, Berlin, 2018), The School of Redistribution (State of Concept, Athens, 2017) and The Imaginary School Program (Beirut, Cairo, 2014).

The talk will be moderated by Joanna Warsza.

Antonia Alampi writes, talks, and organizes exhibitions and other programs. She is born to Southern Italy but lives in Berlin where she is Artistic co-Director of SAVVY Contemporary, a space wherein epistemological disobedience and delinking (Walter Mignolo) are practiced, and a space for decolonial practices and aesthetics. In 2016 she initiated with Liana Fokianaki the research project Future Climates, which firstly manifested in Athens in March 2017, by focusing on how economic fluxes shape and determine the work of small-scale initiatives in contexts with weak public infrastructures for arts and culture. Since 2017 she is also curator of Extra City Kunsthal in Antwerp, with a three-years program focused on the manufacturing of the notion of European Citizenship. From 2012 to 2015 she lived in Cairo where she was curator of Beirut, an art initiative that existed in city in that time-frame, reflecting on the paramount moment of transition the country was experiencing. There, she conceived and directed the research and pedagogical project The Imaginary School Program (2014/2015) looking into forms of organizing and institution building in the city. Between 2009 and 2011 she was the co-founding director of the art initiative Opera Rebis and prior to this she has worked for the Studio Stefania Miscetti (Rome), Manifesta7 (South Tyrol) and the Galleria Civica di Arte Contemporanea of Trento.
Recent exhibitions include the group show "Geographies of Imagination" (curated with Bonaventure Ndikung at SAVVY Contemporary, 2018), solo shows of Ibrahima Mahama (Extra City, 2018), and Jasmina Metwaly (SAVVY, 2018), the group exhibition and public program "WE HAVE DELIVERED OURSELVES FROM THE TONAL – Of, with, towards, on Julius Eastman" (curated with Bonaventure Ndikung at SAVVY, 2018), the first monographic exhibition of Jérôme Bel (Museo Pecci, Prato, 2017), the performance, discursive and educational program "The School of Redistribution" (curated with iLiana Fokianaki at State of Concept, Athens, 2017), the group exhibition "Extra Citizen" (curated with Liana Fokianaki, Extra City, 2017) and "El Usman Faroqhi Here and a Yonder: On Finding Poise in Disorientation" (curated with Bionaventure Ndikung SAVVY, 2017) among the others. She has written texts and interviews for various publications, including "Mousse", "Arte e Critica", "Flash Art International", "Ibraaz" among the others and has edited books or journals of artists such as Jérôme Bel, Adelita Husni-Bey, Ibrahim Mahama and Doris Maninger, among the others.

Joanna Warsza is curator, researcher, writer specialized in interdisciplinary public art. She is an artistic director of Public Art Munich (2016-2018), and curated among others the Public Program of Manifesta 10 in St. Petersburg, the Georgian Pavilion at the 55th Venice Biennale and she was associate curator of the 7th Berlin Biennale on the invitation of Artur Żmijewski. She edited of number of publications such as "Stadium X-A Place That Never Was" (2009), "Forget Fear" (2012) and "I Can’t Work Like This. A reader on Boycott in contemporary art "(2017) and "A City Curating Reader" (2018). Joanna holds an M.A. of arts from Warsaw Theater Academy and was a PhD candidate at Paris 8 University in Paris in culture studies and performance. Since 2014 Joanna is also a head of the curatorial program CuratorLab at Konstfack University in Stockholm. She lives in Berlin.

More about Curating Institution: link