You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Warsaw PHOTO DAYS 2018

Warsaw PHOTO DAYS 2018

exhibition
📅 Date: 14 December 2018, Friday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: Warsaw - Praga Południe dist., Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272 (show on the map)
/FOR ENGLISH - SCROLL DOWN/

WARSAW PHOTO DAYS 2018
Piąta edycja festiwalu
15 grudnia 2018 – 11 stycznia 2019 roku
'MANIPULACJA'

14 grudnia zostanie otwarty organizowany przez Okręg Warszawski ZPAF festiwal Warsaw Photo Days. W warszawskich galeriach będzie można obejrzeć szesnaście wystaw. Tytuł edycji: MANIPULACJA.
Temat tegorocznej edycji festiwalu został tak sformułowany, aby prezentowane projekty fotograficzne były autorskim odniesieniem się do tematu przewodniego. Manipulacja jest zjawiskiem powszechnym i ponadlokalnym. Dotyczy życia społecznego, politycznego, mediów, a także samego medium fotografii.
Pokażemy projekty podejmujące próbę przyjrzenia się społecznemu zjawisku manipulacji, rozumianej jako forma wywierania wpływu na osobę lub grupę w taki sposób, by realizowała cele manipulatora, jak i te wpływające na odbiorcę za pomocą pozornie realnego, a w rzeczywistości znacznie przetworzonego lub wręcz przekłamanego obrazu rzeczywistości.

OTWARCIE FESTIWALU
14 grudnia 2018 (piątek), godz. 19
MIEJSCE: Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272, Warszawa
Ogłoszenie laureata GRAND PRIX oraz WERNISAŻ 16 wystaw PROGRAMU OPEN
Oprawa muzyczna wernisażu - GNB2EBASU (Kuba Bruszewski - bass Handsonic, Triton / Michał Wojnarski - trąbka, elektronika)

WYSTAWY:
Aletheia Casey - Australia
Alexander Mendelevich – Rosja
Thomas Kellner – Niemcy
Dorota Stolarska /Konrad Kultys – Polska
Edyta Jabłońska – Polska
Ewelina Piguła – Polska
Gianmaria Gava – Włochy
Jean-Marc Caimi / Valentina Piccinni – Włochy
Kent Krugh - USA
Kseniya Marchenko - Ukraina
Lia Dostlieva – Ukraina
Michał Bojara – Polska
Robert Herrmann - Niemcy
Tim Franco - Francja/Polska
Yuliya Kosobryuhova – Rosja
Agata Wieczorek – Polska

//Godz. otwarcia: wt-niedz 15-19

Organizator festiwalu: Okręg Warszawski ZPAF
Współfinansowanie: Miasto Stołeczne Warszawa
Partnerzy: Sinfonia Varsovia, LensCulture

----------

WARSAW PHOTO DAYS 2018
‘MANIPULATION’
15.12.2018 - 11.01.2019

On December 14, Warsaw Photo Days festival organized by Warsaw Association of Polish Art Photographers (OW ZPAF) will open under the theme MANIPULATION. Sixteen exhibitions will be shown in Warsaw galleries.

The theme of this year's edition of the festival has been formulated for the presented photographic projects to serve as an artistic reference to the theme of the festival.
Manipulation is a common and supra-local phenomenon that applies to social and political life, advertising, the media as well as medium of photography itself.
We will present projects attempting to look at the social phenomenon of manipulation understood as a form of influencing upon one person or a group of people in such a way that they fulfil the goals set by manipulator, serve or potentially can be used as tools to manipulate audience through seemingly real, but in fact a highly processed or even distorted picture of reality.

WARSAW PHOTO DAYS 2017
OPENING: 14 Dec 2018 (FRIDAY), 7pm
Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272, Warsaw
-OPEN PROGRAMME EXHIBITIONS OPENING and GRAND PRIX WINNER ANNOUNCEMENT:

EXHIBITONS:
Aletheia Casey - Australia
Alexander Mendelevich – Russia
Thomas Kellner – Germany
Dorota Stolarska /Konrad Kultys – Poland
Edyta Jabłońska – Poland
Ewelina Piguła – Poland
Gianmaria Gava – Italy
Jean-Marc Caimi/ Valentina Piccinni – Italy
Kent Krugh - USA
Kseniya Marchenko - Ukraine
Lia Dostlieva – Ukraine
Michał Bojara – Poland
Robert Herrmann - Germany
Tim Franco - France/ Poland
Yuliya Kosobryuhova – Russia
Agata Wieczorek – Poland

//Exhibitions will be open: Tue-Sun 3-7pm

Warsaw Photo Days Organiser: OW ZPAF
Co-financing: Miasto Stołeczne Warszawa
Partners: Sinfonia Varsovia, LensCulture