You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Speed Debating Warsaw #6: Transhumanizm

Speed Debating Warsaw #6: Transhumanizm

workshops
other
📅 Date: 24 January 2019, Thursday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Marzyciele i Rzemieślnicy, Bracka 25 (show on the map)
[english below]

Chcesz poćwiczyć przemawianie i argumentowanie?
Lubisz intelektualne wyzwania?
Szukasz ludzi, z którymi można prowadzić pasjonujące dyskusje o sztucznej inteligencji albo smart drugs?

Wyrwij się z biura i weź udział w Speed Debating Warsaw #6: Transhumanizm. W naszych wydarzeniach wzięło już udział ponad 180 osób z 30+ branż: od IT, przez prawo podatkowe po reżyserię wydarzeń kulturalnych.

W trakcie wydarzenia możesz debatować na dwa sposoby!

Harmonogram:
19:00 – 19:30 – Speed Debating
19:45 – 21:00 – Debata publiczna w stylu Oxford Union

💬 SPEED DEBATING – w trakcie 3 szybkich debat „1 na 1” z 3 różnymi osobami na 3 różne tematy po wylosowanej stronie będziesz argumentować, kontrargumentować i podsumowywać w ramach krótkich wypowiedzi od 30 do 90 sekund. Zmusisz szare komórki do pracy na najwyższych obrotach, a jednocześnie będziesz miał masę świetnej, kreatywnej zabawy z nowo poznanymi osobami. Tematy dyskusji:
Runda #1 - temat niespodzianka
Runda #2 - Ta Izba cieszy się z rosnącej popularności tzw. neuroenhancement drugs (środków krótkoterminowo poprawiających możliwości poznawcze)
Runda #3 - Zagłosuj już teraz w ankiecie online!

🎙 DEBATA PUBLICZNA W STYLU OXFORD UNION – po raz pierwszy nasi kursanci podzieleni na drużyny Propozycji i Opozycji zadebatują przed warszawską publicznością! Warszawianki i warszawiacy będą mieli możliwość zadawania pytań w trakcie, a także prawo do krótkich wypowiedzi „za” lub „przeciw” po drugich mowach.

🤖Temat debaty publicznej brzmi: Ogłosimy 2 stycznia!

Debatę będzie moderował Radosław Czekan – założyciel Warsaw Debate Chamber, trener debatowania i public speaking firm, uniwersytetów i organizacji pozarządowych. Półfinalista Uniwersyteckich Mistrzostw Świata w Debatowaniu w kategorii EFL, Najlepszy Mówca Mistrzostw Polski Debat Parlamentarnych, Finalista i Najlepszy mówca turniejów ogólnopolskich i krajowych.

WSTĘP WOLNY. Niezależnie od wieku, płci, zawodu i narodowości zapraszamy na 19:00 do Marzycieli i Rzemieślników przy Brackiej 25 (III piętro Domu Braci Jabłkowskich).

Liczba miejsc: 80. Prosimy o rejestrację przez Facebooka lub wiadomość (na telefonie nie wyświetla się opcja rejestracji). Ze względu na duże zainteresowanie i ograniczoną przestrzeń prosimy o informowanie nas wcześniej o rezygnacji.
Wydarzenie na FB: link

Partnerem tytularnym wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie Transhumanistyczne - organizacja zajmująca się promowaniem racjonalności i nauki, zainteresowana w szczególności nowymi technologiami o potencjale poprawiania stanu ludzkiego takich jak biotechnologia, robotyka czy nauki informatyczne. PST skupia specjalistów z różnych dziedzin i ośrodków naukowych z całej Polski.

Warsaw Debate Chamber to przedsiębiorstwo społeczne, którego celem jest kształcenie liderów, którzy potrafią odważnie i merytorycznie wyrażać swoje zdanie. Uczymy argumentacji i kontrargumentacji łącząc doświadczenie utytułowanych międzynarodowo debatantów sportowych oraz metody oparte na dowodach naukowych.

-----

Do you want to practice public speaking and argumentation?
Do you like intellectual challenges?
Are you looking for passionate discussions about AI and smart drugs?

Get out of office and attend Warsaw Debate Night #5. More than 180 persons from 30+ professional fields have already participated in our events. Diversity is great: lawyers, clerks, business consultants or cultural events directors!

At the event you can practice your debating skills in two ways!

Schedule:
19:00 – 19:30 – Speed Debating
19:45 – 21:00 – Public debate in Oxford Union format

💬 SPEED DEBATING – in three quick „1 on 1” discussions with 3 different persons on 3 different motions you will argue, reply and summarize randomly selected stance. All of it in short speeches lasting from 30 to 90 seconds! You will speed up your thinking while having a great time with new friends. Speed Debating is held in Polish and English.

Topics:
Round #1 - surprise topic
Round #2 - This House welcomes the rising popularity of neuroenhancement drugs
Round #3 - You decide. Go vote at the event page!

🎙 PUBLIC DEBATE IN OXFORD UNION FORMAT (only in Polish) – Two teams (Pro and Con) consisted of former Speed Debaters prepared by our coaches will present their argumentative skills for the Warsaw audience! Varsovians are allowed to ask questions and to present their short arguments after second speeches.

🤖 The motion reads: TBA on 2nd January

The debate is moderated by Radosław Czekan – founder of Warsaw Debate Chamber, debate and public speaking coach for companies, universities and NGOs. World Universities Debating Championships semifinalist in EFL category, Best Speaker at Polish National Debating Championships in British Parliamentary style, Finalist and Best Speaker of national and international competitions.

FREE ENTRY. Regardless of your age, sex, profession or nationality you are invited to Marzyciele i Rzemieślnicy at Bracka 25 (III floor of Dom Braci Jabłkowskich). Start: 19:00!

Limited availability: 80. Please register via Facebook or message us (not all users can see "Register" button). Due to huge interest and limited space please let us know in advance about a resignation.
Event on FB: link

The title partner is Polskie Stowarzyszenie Transhumanistyczne - an organization interested in promotion of rationality and science in particular in new technologies with the potential to improve human condition, such as biotechnology, robotics or information sciences. Connecting experts from various fields and scientific centers from all over Poland.

Warsaw Debate Chamber is a social enterprise, which aims to educate leaders how to speak out with courage and merit. We teach argumentation and counter-argumentation connecting experience of internationally recognized competitive debaters and evidence-based methods.