You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Beauty Behind the INK - wystawa fotografii Kamili Burzymowskiej // photography exhibition

Beauty Behind the INK - wystawa fotografii Kamili Burzymowskiej // photography exhibition

exhibition
📅 Date: 09 February 2019, Saturday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Tusz Tusz Bistro, Plac Bankowy 2 (show on the map)
[english below]

Beauty Behind the INK - pierwsza wystawa zdjęć Kamili Burzymowskiej poświęcona wytatuowanym kobietom zarówno z Polski jak i innych części świata. Wśród sfotografowanych kobiet znajdują się zarówno bardzo znane modelki alternatywne jak również kobiety, które na co dzień nie mają styczności z obiektywem aparatu fotograficznego. Zdjęcia mają za zadanie pokazać piękno, nietuzinkowość i wyjątkowość kobiecego wytatuowanego ciała. Piękno nie ma jednej definicji, poznaj jedną z nich.

Kamila Burzymowska - polski fotograf zawodowo związany ze sceną tatuażu od ponad 6 lat. Absolwentka Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim i Warszawskiej Akademii Fotografii, którą ukończyła z wyróżnieniem. Współpracuje z konwencjami tatuażu, magazynami o tematyce tatuażu oraz studiami tatuażu w Polsce i poza jej granicami. Fotografuje tylko wytatuowanych ludzi, których zdjęcia zostały wielokrotnie użyte na potrzeby artykułów wydawanych w prasie drukowanej i Internetowej na całym świecie. Fotografie Kamili zdobią ponad 40 okładek magazynów sprzedawanych na prawie wszystkich kontynentach. Międzynarodowe publikacje zapewniły Kamili mocną pozycję w świecie tatuażu. Skin Deep Tattoo Magazine - najlepiej sprzedający się na wyspach magazyn o tematyce tatuażu - nazwał ją “best show photographer in the world”. O Kamili i jej pracach można przeczytać m.in. w wywiadach na łamach kilkunastu magazynów, blogów i stronach internetowych poświęconych szerokopojętej tematyce tatuażu na całym świecie. Prace Kamili charakteryzują się dużą ilością kolorów i kontrastów. Jest miłośniczką prostych i estetycznych zdjęć. Towarzyszyć im mają pozytywne emocje.
Strona www: link
Fanpage: link
Instagram: link

Start - godzina 19:00, Wstęp - bezpłatny.

Za deckami nieoceniony DJ Risky!

Partnerzy: Martini, On Lemon Polska (PROMO NA BARZE!)

W trakcie wernisażu oraz po jego zakończeniu będzie można kupić wszystkie prace artystki.

Na wystawę serdecznie zapraszamy miłośników tatuażu, kobiecego piękna i tych którzy są głodni niecodziennych wrażeń. Więcej informacji będziemy Wam dostarczać na bieżąco. Do zobaczenia 9 lutego w Tusz Tusz Bistro ♥

----------

Beauty Behind the INK - first exhibition of Kamila Burzymowska’s photos of tattooed women from Poland and other parts of the world. Among the photographed women there're both well-known alternative models as well as women who don't have daily contact with the camera lens. The pictures are made to show the beauty and uniqueness of the female tattooed body. Beauty doesn't have one definition - get to know one of many.

Kamila Burzymowska - polish photographer professionally associated with the tattoo scene for over 6 years. She graduated Sociology at the University of Warsaw and the Warsaw Academy of Photography, which she graduated with honors. Kamila cooperates with tattoo conventions, tattoo magazines and tattoo studios in Poland and abroad. She photographs only tattooed people whose pictures have been repeatedly used for the purposes of articles published in the printed and Internet press around the world. Kamila's photographs decorate over 40 covers of magazines sold on almost all continents. International publications have ensured Kamila a strong position in the world of tattooing. Skin Deep Tattoo Magazine - the best-selling tattoo magazine in UK - called her "best show photographer in the world". You can read about Kamila and her works, among others in interviews in a dozen magazines, blogs and websites devoted to themes of tattooing around the world. Kamila's works are characterized by a large amount of colors and contrasts. She's a fan of simple and aesthetic pictures with positive emotions.
Website: link
Fanpage: link
Instagram: link

Start - 19:00, Entry - free.

Behind the decks: the incredible DJ Risky!

Partners: Martini, On Lemon Polska (PROMOTION AT THE BAR!)

During and after the exhibition you will have the opportunity to purchase all of the artist's works!

We warmly welcome tattoo lovers, female beauty admirers and those who desire unusual experience. We will provide you with more info on a daily basis. See you on the 9th of February in Tusz Tusz Bistro ♥