You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Eksploatacja Bezzałogowych Systemów Latających // Testing and Operation of Unmanned Aircraft Systems

Eksploatacja Bezzałogowych Systemów Latających // Testing and Operation of Unmanned Aircraft Systems

lecture
📅 Date: 06 March 2019, Wednesday

⌚ Start time: 8:00

📌 Place: Warsaw - Włochy dist., Instytut Lotnictwa - Institute of Aviation, al. Krakowska 110/114 (show on the map)
[english below]

Instytut Lotnictwa, Stowarzyszenie Bezzałogowe Systemy Latające oraz Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej organizują konferencję na temat Badań i Eksploatacji Bezzałogowych Systemów Latających (BSL). Jej podstawowym celem będzie poinformowanie szerokich rzesz użytkowników BSL w zakresie nowych możliwości rozwoju technologi BSL wynikających z działań podjętych przez polskie władze w ostatnich latach.

Konferencja odbędzie się 6 marca 2019 roku w siedzibie Instytutu Lotnictwa przy al. Krakowskiej 110/114 w Warszawie.

W trakcie konferencji planujemy poruszyć następujące zagadnienia:
✈ Rozwój systemu UTM w Polsce i na świecie
✈ Certyfikacja systemów BSL
✈ Tereny testowe dla systemów BSL w Polsce
✈ Szkolenia operatorów BSL w Polsce
✈ Prawa i obowiązki operatorów BSL

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Wymagana rejestracja: link

------

The Institute of Aviation, the Association of Unmanned Aircraft Systems and the Faculty of Power and Aeronautical Engineering of the Warsaw University of Technology are organizing a conference on the Testing and Operation of Unmanned Aircraft Systems.

Its primary purpose is to inform a wide variety of UAS users on the new opportunities with regard to the development of UAS technology, which are the result of the actions taken in the recent years by the relevant authorities in Poland.

The following subject areas will be covered during the conference sessions:
✈ Development of the UTM systems in Poland and worldwide
✈ Certification of UAS
✈ Test areas for UAS in Poland
✈ Training UAS operators in Poland
✈ Rights and obligations of UAS operators

The conference will be held on the 6th of March 2019 at the headquarters of the Institute of Aviation at Al. Krakowska 110/114, Warsaw, Poland.

Participation in the conference is free of charge.
Registration required: link

The official language of the conference is Polish.