You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Wystawa Moniki Szewczyk "Soulscapes" //

Wystawa Moniki Szewczyk "Soulscapes" //

exhibition
📅 Date: 12 February 2019, Tuesday

⌚ Start time: 18:30

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Fotoforma, Andersa 21 (show on the map)
[english below]

Podróżując po świecie polska fotografka Monika Szewczyk stworzyła prowokujące historie miłości z różnych kultur. W czasach wyzwolonego seksu oddzielenie czystej miłości erotycznej od zwykłej konsumpcji staje się nie lada wyzwaniem. Monika Szewczyk poszukuje ludzi z całego świata, którzy chcą pokazać swoje uczucia. Głęboka więź między partnerami może być wyrażana na wiele sposobów. Także w ten, który w dla wielu kultur jest dzisiaj tematem tabu.

Zobacz, doznaj i sam zdefiniuj esencje miłości.

Monika Szewczyk jest polską podróżniczką i fotografką ur. 20 listopada 1983 roku w Szczecinku. Obecnie mieszka na Karaibach, gdzie realizuje swoje nowe projekty artystyczne.
Magister pedagogiki, jednak zawodowo związana z fotografią. Po kilku latach wojaży, gdzie głownie zajmowała się fotografowaniem przyrody i reportażem, odnalazła niezwykłe zainteresowanie dla sztuki boudoir, a później erotyki, którą zaczęła utrwalać na swoich zdjęciach. Wybranie tego kierunku w fotografii okazało się nie lada wyzwaniem. Monika skupiła się bowiem na fotografowaniu nie tylko piękna ludzkiego ciała, ale przede wszystkim na odkryciu emocji i skrywanych sekretów w zakamarkach ludzkiego umysłu, a wynikających z pragnieniem wyrażenia poczucia emocjonalnej wolności. Określa swoją rolę jako fotograf dusz. Monika jest zwolenniczką obrazów czarno-białych. W swoich pracach bawi się światłem i cieniem, skupia się na kształcie i formie.

Wystawa SoulScapes to zapis tego, jak ludzie z różnych kultur wyrażają pasję i miłość. Jest to forma sztuki bez dosłownego określenia, ale intensywna ekspresja figuratywna. Najważniejszą rzeczą jest to, że kiedy to zobaczysz, poczujesz to i sam zdefiniujesz esencję miłości.

Dla artystki sztuka erotyczna polega na pokazaniu magicznego związku w przyjemności i rozkoszy pełnej pasji i miłości, ponieważ nie jest to coś, co możemy zaplanować czy kontrolować. To siła, która wkracza w nasze życie bez żadnych reguł, oczekiwań ani ograniczeń, i miłość tak jak sztuka musi zawsze być wolna.

----------
[ENG]

Traveling around the world, Polish photographer Monika Szewczyk created provocative stories of love from different cultures. In times of liberated sex, separating pure erotic love from ordinary consumption becomes a challenge. Monika Szewczyk is looking for people from around the world who want to show their feelings. A deep bond between partners can be expressed in many ways. Also in the one that for many cultures is today a taboo subject. The most important thing is that when you see it, you will feel it and define the essence of love.

Monika Szewczyk is a polish traveler and photographer born on November 20, 1983 in Szczecinek. She now lives in the Caribbean, where she creates her new artistic projects.
She has a master’s degree of Education, however professionally associated with photography. After a few years of traveling, mainly involved in photographing nature and reportage, she found an unusual interest in the art of boudoir and later erotica, which she began to capture in her photographs. Choosing this direction in photography turned out to be a challenge. Monika focused on photographing not only the beauty of the human body but above all on the discovery of emotions and secrets hidden in the recesses of the human mind resulting from the desire to express a sense of emotional freedom. She defines her role as a photographer of souls. Monika is an avid supporter of black and white photography. In addition, she loves to play with light and shadow, where she can to focus more on shape and form.

The SoulScapes exhibition is a showcase of how people from different cultures express passion and love. It is a form of art without a literal definition, but an intense figurative expression. The most important thing is that when you see it, you feel it and define the essences of love yourself.

For the artist, erotic art is about showing a magical relationship in pleasure and joy full of passion and love because it is not something that we can plan or control. It is a force that comes into our lives without any rules, expectations or limitations, and love just like art must always be free.