You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Ojczyzna. Czy można mieć dwie ojczyzny? Syjonizm w II RP // Zionism in the Second Polish Republic

Ojczyzna. Czy można mieć dwie ojczyzny? Syjonizm w II RP // Zionism in the Second Polish Republic

lecture
📅 Date: 07 February 2019, Thursday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Anielewicza 6 (show on the map)
[For English scroll down]

Dlaczego Betar wzywał swoich członków, aby „zachowywali się jak Polacy”? Jak wyglądało życie młodzieży polsko-żydowskiej w przededniu Holokaustu? Wykład o działalności młodzieżowego ruchu syjonistycznego w międzywojennej Polsce wygłosi prof. Daniel Kupfert Heller z Montrealu.

Zapraszamy 7 lutego (czwartek), g. 18:00
Wstęp wolny

Niezwykła dynamika młodzieżowego ruchu syjonistycznego sprawiła, że Betar – jeden z największych ruchów młodzieżowych w międzywojennej Polsce – urządzał swoje zgromadzenia na wzór polskich obchodów patriotycznych, wzywał swoich członków, aby „zachowywali się jak Polacy” i zapraszał przedstawicieli polskiego rządu na organizowane przez siebie uroczystości.

Podczas wykładu zastanowimy się dlaczego młodzieżowy ruch syjonistyczny w Polsce lat 30. XX wieku postrzegał udział w polskich demonstracjach patriotycznych i wspólne ćwiczenia z polskimi bojówkami paramilitarnymi jako działalność syjonistyczną.
W oparciu o relacje członków Betaru prof. Daniel Kupfert Heller zrekonstruuje obraz burzliwego życia młodzieży polsko-żydowskiej w przededniu Holokaustu.

Wykład w języku angielskim, z tłumaczeniem symultanicznym na język polski.
Wydarzenie towarzyszy wystawie "W Polsce króla Maciusia. 100-lecie odzyskania niepodległości". Więcej o cyklu wykładów: link

Daniel Kupfert Heller jest profesorem Uniwersytetu McGill w Montrealu. Specjalizuje się w historii Żydów w Europie Wschodniej w okresie XX wieku, historii syjonizmu i współczesnego Izraela. Zajmuje się również historią stosunków polsko-żydowskich oraz historią pomocy humanitarnej.

Wykład odbywa się w ramach Global Education Outreach Program.
Więcej o GEOP: link
Wykład jest możliwy dzięki wsparciu Taube Philanthropies, William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.


>>>>>>> ENGLISH <<<<<<<
Daniel Kupfert Heller from McGill University will talk in his lecture about one of interwar Poland’s most popular Jewish youth movements – Betar, and the turbulent lives of Polish Jewish youth on the eve of the Holocaust.

7 February (Thursday), 6 PM, free admission

Why would a Zionist youth movement in 1930s Poland consider marching in Polish patriotic parades and training with Polish military groups to be Zionist acts? This lecture will discuss the fascinating dynamics that led Betar, one of interwar Poland’s most popular Jewish youth movements, to model their ceremonies on Polish patriotic rituals, call for their members to “act Polish,” and include Polish government officials as both observers and participants in their celebrations.

By recovering the voices of ordinary Betar members, the lecture will offer a fascinating window into the turbulent lives of Polish Jewish youth on the eve of the Holocaust.

Lecture delivered in English with simultaneous translation into Polish.
The event accompanies the exhibition In King Matt’s Poland. The 100th Anniversary of Regaining Independence.

Daniel Kupfert Heller is an adjunct professor in the Department of Jewish Studies at McGill University (Canada). His research interests are modern Jewish history; 20th century Eastern Europe; Zionism and the State of Israel; history of childhood and youth; Polish-Jewish relations; history of humanitarianism and international development.

The lecture is organized within the Global Education Outreach Program >>> link
This lecture was made possible thanks to Taube Philanthropies, the William K. Bowes, Jr. Foundation, and the Association of the Jewish Historical Institute of Poland.