You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Architektki miasta. Kuratorki miasta? - prezentacja i dyskusja // City architects, city curators? - presentation and discussion

Architektki miasta. Kuratorki miasta? - prezentacja i dyskusja // City architects, city curators? - presentation and discussion

meeting
other
📅 Date: 13 February 2019, Wednesday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Biennale Warszawa (MO29A) Mokotowska 29a (show on the map)
(English description below)

Architektki miasta. Kuratorki miasta?
Prezentacja książki i dyskusja
A City Curating Reader. Public Art Munich 2018

Udział wezmą: Agata Siwiak, Joanna Warsza, Aleksandra Wasilkowska

Moderacja: Jan Sowa

Przez ostatni rok 2018 Joanna Warsza była kuratorką miasta Monachium. Efektem jest pracy był projekt Public Art Munich 2018, w którym ponad dwudziestu artystów przygotowało prace odnoszące się do ideologicznych zmian w mieście: takich jak powołanie Sowieckiej Republiki Bawarskiej w 1919 roku, wkroczenie aliantów i początek denazyfikacji, powstanie Radia Wolna Europa, budowa stadionu i otwarcie igrzysk olimpijskich w 1972 roku czy przyjęcie uchodźców na Hauptbahnhof i początek „Willkommen Kultur” w 2015 roku. Wieczór poświęcony będzie prezentacji publikacji A City Curating Reader, a także wybranych projektów PAM m.in. ruchomego dachu Aleksandry Wasilkowskiej, zainstalowanego w nielegalnie zbudowanym kościele na tyłach Olimpiastadion; a także szerzej – kwestiom pracy w przestrzeni i sferze publicznej. Co oznacza praca ze sztuką poza protekcją instytucji? Jak dziś to co prywatne ściera się z tym co polityczne? Czym jest ekonomia doświadczenia i sztuka niematerialna realizowana w minutach, a nie metrach kwadratowych? Jak pracować, z tym co nieprzewidywalne. My ludzie sztuki jesteśmy jednostkami krytycznymi, które często pragną dać jej pewną siłę, sprawczość, umożliwić inne spojrzenie na świat. Nie ma do tego lepszego miejsca niż sfera i przestrzeń publiczna, gdzie znajdują się ci, którzy przyszli na projekt artystki, a także ci, którzy się przed tym zawsze bronili, ale czy narzędzia kuratorskie wystarczą? I czym byłoby kuratorowanie miasta?

13.02 (środa), godz. 18.00
Miejsce: Biennale Warszawa, ul. Marszałkowska 34/50 (MA3450)
Wstęp wolny

***
Agata Siwiak
Kulturoznawczyni, teatrolożka, kuratorka i producentka projektów performatywnych i interdyscyplinarnych, adiunktka w Instytucie Teatru i Sztuki Mediów UAM. Jako kuratorka działa na pograniczu rozmaitych mediów, praktyki krytycznej i sztuki zaangażowanej społecznie – swoje projekty realizowała w prestiżowych publicznych instytucjach kultury, ale także w domu dziecka, domu pomocy społecznej, w areszcie śledczym. Obecnie pracuje nad autorskim projektem RePrezentacje w ramach I edycji Warszawa Biennale. Od 2016 jest dyrektorką artystyczną Festiwalu Bliscy Nieznajomi w Teatrze Polskim Poznaniu. Od 2013 roku współprowadzi wraz z reżyserem Michałem Borczuchem i jego zespołem teatr w Domu Dziecka w Szamocinie. W 2015 roku kuratorowała wraz z Grzegorzem Niziołkiem na zaproszenie prof. Jerzego Hausnera i Fundacji GAP w Krakowie Teatr POP-UP – krytyczną, „znikającą” anty-instytucję oraz realizowała w Teatrze Polskim w Bydgoszczy autorski cyklInterwencje.

Joanna Warsza
Dyrektorka artystyczna Public Art Munich 2018, a także dyrektorka programowa CuratorLab na Uniwersytecie Konstfack w Sztokholmie. Mieszka w Berlinie, obecnie pracuje nad retrospektywą Janka Simona, która otworzy się 22 lutego 2019 roku w CSW Zamek Ujazdowski.

Aleksandra Wasilkowska
Aleksandra Wasilkowska – od 2007 prowadzi pracownię architektoniczną w Warszawie projektując budynki, instalacje i scenografie. Prowadzi cykl badawczo-wydawniczy Architektura Cienia poświęcony „szarej strefie” architektury. Jest autorką projektów modernizacji warszawskich targowisk (min Bazaru na Bakalarskiej, Bazaru Różyckiego) oraz warszawskich toalet publicznych. W 2010 roku wraz z Agnieszką Kurant reprezentowała Polskę na Biennale Architektury w Wenecji.

Jan Sowa
Materialistyczno-dialektyczny teoretyk i badacz społecznym. Doktor socjologii, habilitował się z kulturoznawstwa, koncentruje się na badaniach nad nowoczesnością. Autor i redaktor kilkunastu książek, m.in. „Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą” oraz „Sport nie istnieje. Igrzyska w społeczeństwie spektaklu” (wspólnie z Krzysztofem Wolańskim). Jan Sowa jest kuratorem programu dyskursywnego i badań Biennale Warszawa oraz profesorem w Katedrze Teorii Kultury Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

***
ENGLISH DESCRIPTION
***

City architects, city curators?
Presentation and discussion
A City Curating Reader. Public Art Munich 2018

Agata Siwiak, Joanna Warsza, Aleksandra Wasilkowska

Moderation: Jan Sowa

February 13, 2019 (Wednesday), 6pm
Biennale Warszawa, 34/50 Marszałkowska Street (MA3450)
Free entry

In 2018 Joanna Warsza was acting as a curator of the city of Munich, the effect of her work was the perennial Public Art. Munich 2018 with twenty artists commissions dealing with the city political, ideological and economical shifts, spanning from the founding of the Bavarian Soviet Republic in 1919 to the arrival of refugees at the Hauptbahnhof in 2015, including the mobile roof of Aleksandra Wasilkowska in a shadow architecture church behind Olympiastadion. The evening presenting the project and the resulting book will contextualize art within the broader questions of the grammar of the public sphere and of what constitutes publicness today. We will reflect on the concept of context-specific curating, performativity and art conceived in minutes rather than square meters. We will ask how can art cultivate encounters with the unpredictable, negotiate uncommonness, and provoke counter-publics to come. Is curating enough for it, and what would city curating be otherwise?

***
Agata Siwiak
Culture and theatre studies expert, curator and producer of performative and interdisciplinary projects, assistant professor at the Institute of Theatre and Media Arts of the Adam Mickiewicz University (UAM) in Poznań. As a curator, she works at the intersection of various media, critical practice and socially engaged art; she executed her projects in prestigious public cultural institutions, as well as e.g. a children’s home, a social welfare centre, and a detention centre. She is currently working on an original project RePrezentacje for the 1st edition of Biennale Warszawa. Since 2016 she has been the artistic director of the Close Strangers Festival in Teatr Polski in Poznań. Since 2013 she has been co-organising a theatre in the Children’s Home in Szamocin with director Michał Borczuch and his team. In 2015, with Grzegorz Niziołek and at the invitation of professor Jerzy Hausner and the GAP Foundation, she curated the POP-UP Theatre in Cracow – a critical and ephemeral anti-institution; she also executed her original series Interventions in Teatr Polski in Bydgoszcz.

Joanna Warsza
Artistic Director of Public Art Munich 2018, Head of CuratorLab at Stockholm University, independent curator, currently working on Janek Simon’s retrospective opening 22. Feb at CCA Warsaw.

Aleksandra Wasilkowska
Since 2007 she has been running an architectural studio in Warsaw, designing buildings, installations and set designs. She conducts a research and publication series Shadow Architecture devoted to the architectural “grey zone”. Author of modernization projects for Warsaw’s market places (including the Bakalarska street market and Bazar Różyckiego) as well as municipal public toilets. In 2010, together with Agnieszka Kurant, she represented Poland at the Architectural Biennale in Venice.

Jan Sowa
Materialist-dialectic theoretician and social researcher. With a PhD in sociology and doctoral habilitation in cultural studies, he concentrates on researching modernity. Author and editor of several dozen books, including “King’s phantom body. Peripheral struggle with modern form” and “Sport does not exist. Olympics in the performance society” (together with Krzysztof Wolański). Jan Sowa is the curator of the discursive programme and Biennale Warszawa research and the professor at the Department of Culture Theory at the Academy of Fine Arts in Warsaw.