You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

W objęciach węża (El Abrazo de la serpiente) // The embrace of the serpent

W objęciach węża (El Abrazo de la serpiente) // The embrace of the serpent

film show
📅 Date: 25 February 2019, Monday

⌚ Start time: 19:15

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., BAR SZAWA, ul. Lwowska 17 (show on the map)
[English below]

Dwunasta edycja naszego klubu filmowego w języku hiszpańskim (Cineclub en Español) !

Dołącz do nas w poniedziałek i weź udział w naszym hiszpańskojęzycznego klubie filmowym !

Tym razem zaprezentujemy słynne dzieło reżyserii Ciro Guerra, produkcji kolumbijskej, zwane "El Abrazo de la serpiente" (W objęciach węża) (2 godz. 5 min.).
Trailer: link

"W objęciach węża" oferuje nową wizję wpływu kolonializmu na kulturę tubylczą, poprzez dwie równoległe historie, które występują w czterech dekadach (w szczególności w 1901 i 1940 r.). Jeden z nich opowiada historię Theodora Koch-Grünberga, niemieckiego odkrywcy, który przecina Amazonię, by znaleźć rzadki kwiat, który pomoże mu pokonać straszną chorobę.

W tym celu potrzebuje pomocy ostatniego ocalałego z plemienia już skolonizowanego: Szamana Karamakate. Ten tubylec, zmęczony obecnością Europejczyków i kriollów w Amazonii, postanawia nie pomagać odkrywcy, chyba, że obieca służyć jako przewodnik, aby pomóc mu znaleźć więcej członków swojego zaginionego plemienia.

Równolegle, amerykański odkrywca Richard Evans Schultes jest prowadzony przez starszego Karamakate w poszukiwaniu cennej rośliny. Ale tym razem krajobraz jest zupełnie inny, ponieważ stare regiony otaczające rzekę zostały brutalnie uszkodzone przez firmę gumową.
(link

Miejsce: BAR SZAWA (ul. Lwowska 17)
Data i godzina: 25 Lutego, 19:15 (zapraszamy od godz. 18:30)

* Film po Hiszpańsku z napisami w języku angielskim*

Prowadzący: Hermes Llaín (Kolumbia)

Przed filmem zrobimy małe wprowadzenie, a po projekcji odbędzie się dyskusja.

Zapraszamy serdecznie!

----------

Twelfth edition of our movie club in Spanish (Cineclub en Español)!

Liven up your Monday: Join us in our Spanish-language movie club!

This time with the famous Colombian production "El Abrazo de la Serpiente" (The Embrace of the serpent) (2 hours and 5 minutes) of the director Ciro Guerra.
Trailer: link

'The embrace of the serpent' offers a new vision of the effect of colonialism on indigenous culture, through two parallel histories that occur four decades apart (in particular in 1901 and 1940). One of them tells the story of Theodor Koch-Grünberg, a German explorer who crosses the Amazon to find a strange flower that would help him overcome a terrible disease.

For this he needs the help of the last survivor of a tribe already colonized: the Shaman Karamakate. This Indian, tired of the presence of the europeans and criollos in the Amazon, decides not to help the explorer unless he promises to serve as a guide until he finds more members of his disappeared tribe.

In parallel, an American explorer named Richard Evans Schultes is led by an elderly Karamakate in search of the prized plant. But this time the landscape is very different, since the old regions that surrounded the river have been brutally damaged by the rubber business.
(link

Place: BAR SZAWA (Lwowka 17)
Date and time: February 25 at 19:15 (arrival from 18:30)

* The movie will be in Spanish with Subtitles in English *

Moderator: Hermes Llaín (Colombia)

We are going to chat a little before the film and after that we will make a small panel about it

You are all welcome!