You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Police and the everyday production of cultural difference - roundtable discussion // debata

Police and the everyday production of cultural difference - roundtable discussion // debata

meeting
📅 Date: 21 February 2019, Thursday

⌚ Start time: 18:30

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Pracownia Duży Pokój, ul. Warecka 4/6 (show on the map)
Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna serdecznie zaprasza na debatę "Police and the everyday production of cultural difference". Z zaproszonymi gośćmi będziemy dyskutować o policji i różnicach kulturowych z perspektywy teoretycznej i praktycznej.

Debata będzie prowadzona w języku angielskim.

-----

How is the police equipped to work with migrants (or is it not)?
How to train the police in anti-discrimination?
How can social scientists help in understanding the ways in which cultural difference is produced, and sometimes dissolved, in the everyday work of the police?
How to translate between the different groups: migrants and police officers, social scientists and policemen?

In the roundtable discussion we will try to answer the above questions together with our guests:

Thomas Bierschenk
Professor of anthropology at the Johannes Gutenberg University of Mainz (Germany).

Kamila Dąbrowska
PhD holder in ethnography, Lecturer at the Institute of Ethnography and Cultural Anthropology of the University of Warsaw, and at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences.

Helena Patzer
Assistant Professor at the Institute of Archaeology and Ethnology at the Polish Academy of Sciences in Warsaw and Lecturer at the Department of Anthropology at the University of Warsaw.

---
Pracownia Warecka – zadanie finansowane w ramach umowy 973/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.