You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Milito - Mężczyzna w ciąży / Pregnant Male (performans)

Milito - Mężczyzna w ciąży / Pregnant Male (performans)

other
📅 Date: 27 February 2019, Wednesday

⌚ Start time: 11:00

📌 Place: Warsaw - Wola dist., Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Sztuki Mediów, Spokojna 15 (show on the map)
Milito (Kamil Niedziałek)
Mężczyzna w ciąży / Pregnant Male

„Mężczyzna w ciąży” to intermedialny performans łączący w sobie elementy body artu, choreografii, dźwięku i sztuki video. Jego celem jest stworzenie za pomocą środków artystycznych przestrzeni spekulacji na temat męskiej perspektywy oczekiwania na dziecko, posiadania potomstwa, odpowiedzialności za nie, a także – męskiej delikatności, siły twórczej i decyzyjności.

"Pregnant Man" is an intermedia performance combining elements of body art, choreography, sound and video art. Its aim is to create by means of art a space of speculation about the male perspective of waiting for a child, responsibility for it, and also - male delicacy, creative power and decision-making.