You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Targi Pracy IT PW 2019 // IT job fairs

Targi Pracy IT PW 2019 // IT job fairs

meeting
fair
other
📅 Date: 07 March 2019, Thursday

⌚ Start time: 9:30

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Koszykowa 75 (show on the map)
[EN version below]

Przyjdź i porozmawiaj z czołowymi pracodawcami. Niezależnie od poziomu doświadczenia, znajdź pracę, praktyki lub staż i dowiedz się, jakie są trendy i w którym kierunku warto się rozwijać.

🔜 KIEDY: 7/03 (czwartek) 9:30 – 15:30
🛄 GDZIE: Budynek Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
🆓 ZAREJESTRUJ_SIĘ (opcjonalnie): Zostaw CV wszystkim wystawcom oraz odbierz hot doga 🌭 lub wegańskiego gofra 🌿 i wygraj Xboxa lub przejazd Teslą.
2️⃣ Jak pokazują statystyki, CO DRUGI odwiedzający znajduje lub zmienia zatrudnienie dzięki uczestnictwie w Targach Pracy IT 2️⃣

Warto przyjść, bo ROZWÓJ ZAWODOWY:
❱❱ PIERWSZA PRACA / PRAKTYKI? Właśnie tutaj je znajdziesz!
❱❱ PRACUJESZ? Znajdź zatrudnienie na lepszych warunkach
❱❱ NIE SZUKASZ? Dowiedz się jakie są trendy i w czym warto się rozwijać
❱❱ SKONSULTUJ CV z doradcami zawodowymi Biura Karier
❱❱ NIE WIESZ O CO PYTAĆ? Na wejściu otrzymasz od nas poradnik
❱❱ NIE MOŻESZ DOTRZEĆ? Zawsze warto zostawić CV przez stronę targów – prześlemy je automatycznie do wszystkich wystawców

Warto przyjść, bo DODATKOWO:
❱❱ ZJEDZ HOT DOGA LUB WEGAŃSKIEGO GOFRA: którymi będziemy częstować wszystkich zarejestrowanych
❱❱ ODBIERZ PODCZAS TARGÓW: liczne gadżety i nagrody znajdujące się u wystawców
❱❱ WYGRAJ PODCZAS TARGÓW: co 2h inna nagroda: elektryczna deskorolka, Playstation Classic, okulary VR
❱❱ WYGRAJ PO TARGACH: zostaw swoje CV pracodawcom poprzez stronę targów i zgarnij Xboxa OneS lub przejazd Teslą

SPONSORZY: PwC, XTB, KMD
ORGANIZATOR GŁÓWNY: Fundacja Academic Partners
WSPÓŁORGANIZATORZY: Biuro Karier UP, WRS MiNI, WRS EiTI, WRS EE, Koło Naukowe Informatyków
FACEBOOK: link
GRUPA: link
WWW: link

---------- ----------
[ENGLISH]

Come to the fairs and talk to the top IT employers, eat a hot dog or vegan waffle and every 2 hours win an electric skateboard, VR glasses or Playstation Classic!

🔜 WHEN: 07/03 (Thursday) 9:30 - 15:30
🛄 WHERE: In the building of MiNI PW
🆓 REGISTER (optional): To submit a CV to all exhibitors at once, get a hot dog 🌭 or vegan waffle 🌿 during the event and win an Xbox or a Tesla ride.
2️⃣EVERY 2-ND: participant, as out study shows, finds or changes employment thanks to participating in the fairs2️⃣

It is worth to come, because of CAREER DEVELOPMENT:
❱❱ FIRST WORK / INTERNSHIP? You will find them here!
❱❱ ALREADY GOT A JOB? Find employment on better terms
❱❱ NOT LOOKING FOR A JOB? Find out what our the current technology and career trends, in which it’s worth to develop Yourself
❱❱ CONSULT A CV with a University Career Office’s Consultants
❱❱ NOT SURE WHAT TO ASK ABOUT? At the entrance you will receive a guidebook
❱❱ NOT ABLE TO JOIN? It is always a good idea to submit your CV by our webpage - we will automatically send it to all exhibitors

It is worth to come because of a FEW EXTRAS:
❱❱ EAT HOT-DOGS OR VEGAN WAFFLES: which will be provided to all of our registered participants
❱❱ PICK UP AT THE FAIRS: gadgets and prizes from exhibitors
❱❱ WIN DURING THE FAIRS: every 2 hours: electric skateboard, Playstation Classic, VR goggle
❱❱ WIN AFTER THE FAIRS: leave your CV to employers via the fair’s page and grab an Xbox OneS or a Tesla ride

SPONSORS: PwC, XTB, KMD
MAIN ORGANIZER: Academic Partners Foundation
CO-ORGANIZERS: PW Career Office, Students' Union Faculty Council of MiNI, Students' Union Faculty Council of EiTI, Students' Union Faculty Council of EE, IT specialist Students Club
FACEBOOK: link
GROUP: link
WWW: link