You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

X AFF - Art Fresh Festival

X AFF - Art Fresh Festival

exhibition
📅 Date: 10 March 2019, Sunday

⌚ Start time: 10:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Sheraton, B. Prusa 2 (show on the map)
1 dzień - 80 artystów - ∞ światów!

Zapraszamy na kolejną, już jubileuszową 10. edycję Art Fresh Festival!
To miejsce spotkań zarówno studentów uczelni artystycznych jak i twórców posiadających już znaczny dorobek artystyczny. AFF jest od 2010 roku, wspólnym przedsięwzięciem artystów, organizacji International Friends of Warsaw oraz dyrekcji Sheraton Warsaw Hotel.

Celem festiwalu jest promocja artystów wśród krajowych i międzynarodowych pasjonatów, kolekcjonerów oraz przedstawicieli galerii sztuki.

10 marca będzie można nie tylko zapoznać się z twórczością uczestników i zorientować w najnowszych trendach w sztuce, ale także porozmawiać z artystami, nawiązać współpracę czy nabyć prace bezpośrednio od twórców.

W tym roku podczas festiwalu artyści z Polski i zagranicy zaprezentują swoje prace w następujących dziedzinach:
• malarstwo
• fotografia
• grafika
• rzeźba i ceramika
• ilustracja

WSTĘP WOLNY. Gwarantujemy artystyczną świeżość!

----------

1 day - 80 artists ∞ worlds!

We pleased to invite to 10th jubilee edition of Art Fresh Festival!
It's a meeting place for students of art schools as well as creators who already have significant artistic achievements. Since 2010, AFF has been a common undertake of artists, the International Friends of Warsaw organization and the management of the Sheraton Warsaw Hotel

The goal of Art Fresh Festival is to promote artists among domestic and international enthusiasts, collectors and representatives of art galleries.

On March 10th, you'll be able to not only get acquainted with the work of the participants and get to know the latest trends in art but also to talk to artists, establish cooperation or purchase works directly from the creators.

This year, during the festival, artists from Poland and abroad will present their work in the following areas:
• paintings
• photography
• illustration
• graphics
• sculpture and ceramics

FREE ENTRY. We guarantee artistic freshness!