You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

SayBabel - warsztaty w języku angielskim w Łomiankach // sayBabel - English workshop

workshops
📅 Date: 11 March 2019, Monday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: around Warsaw, Współdzielnia, Galeria Łomianki, ul. Brukowa 25, Łomianki (show on the map)
[ENGLISH BELOW]

sayBabel to warsztaty w języku angielskim, podczas których poruszamy istotne społecznie tematy w sympatycznej atmosferze.
• Praktykujemy język, bez względu na poziom jego znajomości
• Mówimy o rzeczach ważnych, rozwijających i niosących zmianę
• Przyciągamy ciekawych ludzi
• Bawimy się przednio 😊
11 marca spotykamy się o godz. 18:00 na warsztacie nt. odpowiedzialnego konsumpcji. Zastanowimy się wspólnie jak kupować mniej, ale produkty lepsze i potrzebne.
Dowiemy się:
 Skąd się biorą nasze dżinsy
 Jak dzielą się dochody w przemyśle odzieżowym
 Kto produkuje nasze ubrania i w jakich warunkach
Zapraszamy wszystkich chcących szkolić swój język poprzez wspólne działania i dobrą zabawę!

Udział w warsztacie jest bezpłatny, ale po spotkaniu będzie możliwość zostawienia napiwku dowolnej wysokości w celu organizacji następnych wydarzeń.
Prosimy o rejestrację uczestnictwa do piątku 8 marca za pomocą krótkiego formularza – liczba miejsc ograniczona: link

Kontakt do organizatora: saybabelworkshops@gmail.com
Link do fanpage organizatora na FB: link
Strona projektu: link

----------
English version

sayBabel is English workshop, during which we talk about important things to our sociality in nice atmosphere.
• We practice language, no matter of level of knowledge
• We talk about interesting things, which developing and changing ourselves
• We attract amazing people
• We have lots of fun
Our meeting is on March 11th at 6 p.m. on workshop about responsible consumption. Together we will consider how buy less, but better products, only those we need.
We will get to know:
 Where our jeans come from
 How earnings in clothing industry are divided
 Who is producing our clothes and what kind of conditions
We invite all of you who would like to develop your language based on cooperating and good fun!

Participation in workshop is free of charge, but after meeting you can leave voluntary tip which will be used to organize next events.
To participate please fill below form till Friday March 8th – the number of seats is limited: link

Contact to organizer: saybabelworkshops@gmail.com
Link to sayBabel fanpage: link
Page of project: link