You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Prestiż chińskimi znakami wypisany - wykład dr. Marcina Jacoby // Prestige written in Chinese characters

Prestiż chińskimi znakami wypisany - wykład dr. Marcina Jacoby // Prestige written in Chinese characters

lecture
📅 Date: 06 March 2019, Wednesday

⌚ Start time: 20:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Gmach Audytoryjny WNPISM UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (show on the map)
[ENGLISH VERSION BELOW]

Prestiż chińskimi znakami wypisany - powrót do tradycyjnych zainteresowań chińskich elit

Miejsce: Aula 10, Gmach Audytoryjny, WNPiSM, Krakowskie Przedmieście 26/28
Data: środa, 6 marca 2019, godzina 20:00

Po latach dominacji zachodu, Chiny zajmują dziś kluczową pozycję w globalnej polityce i gospodarce, a jako jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarek świata urosły do rangi największego konkurenta USA na arenie międzynarodowej.
Chiny wypracowują własne modele rozwoju i ostatnio coraz częściej zwracają się ku wielowiekowej tradycji cywilizacji Państwa Środka, szukając w niej źródeł inspiracji. Podobnie chińskie elity interesują się coraz bardziej tradycyjną edukacją konfucjańską, sztuką kaligrafii, kolekcjonerstwem czy grą na cytrze klasycznej. Co powoduje, że powracają do korzeni? Jak odczytywać prestiż, którym znów cieszy się tradycyjna kultura chińska?

Koło Naukowe Prawa i Gospodarki Chin zaprasza serdecznie na nasze drugie otwarte spotkanie w tym roku: „Prestiż chińskimi znakami wypisany – powrót do tradycyjnych zainteresowań chińskich elit”. Naszym prelegentem będzie dr Marcin Jacoby, który opowie jak chińskie elity intelektualne wracają do etosu chińskiego erudyty.

Marcin Jacoby jest sinologiem, autorem między innymi bestsellerowej książki „Chiny bez makijażu”. Specjalizuje się w chińskiej literaturze klasycznej i dziejach cywilizacji chińskiej. W badaniach dawnych Chin szuka odpowiedzi na pytania dotyczące przemian Chin współczesnych i tożsamości ich mieszkańców.

______________________________________________________

Prestige written in Chinese characters - Chinese intellectual elite’s return to the traditional interests
Venue: Aula 10, Gmach Audytoryjny Collegium Politicum, WNPiSM, Krakowskie Przedmieście 26/28
Date: Wednesday, March 6th, 2019, 20:00

After years of Western domination, China today plays the crucial role in global politics and economy and, as a one of the world’s most dynamically developing economies, has grown to become the biggest US competitor in the international arena.
Nowadays, China is developing its own models of development and has recently been turning more and more often to centuries-old traditions of their civilization, looking for sources of inspiration within it. Similarly, the Chinese intellectual elite are becoming more and more interested in Confucian education, the art of calligraphy, collecting, or playing the classical zither. What makes them return to their roots? What does the prestige that traditional Chinese culture enjoys again mean?

Students’ Organization for Law and Economy of China warmly invites you to our second open meeting this year: “Prestige written in Chinese characters - Chinese intellectual elite’s return to the traditional interests”.
We will meet with dr Marcin Jacoby who will tell about how Chinese intellectual elites return to the ethos of a Chinese erudite.

Marcin Jacoby is a sinologist, author of the best-selling book “China without make-up”. He specializes in classical Chinese literature and the history of Chinese civilization. In his research of the history of ancient China, he is looking for answers to questions concerning the transformation of modern China and the identity of its inhabitants.