You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

XXIII Międzynarodowe Sympozjum - Beethoven i Pieśń Romantyczna // 23th International Symposium Beethoven and the Romantic Song

XXIII Międzynarodowe Sympozjum - Beethoven i Pieśń Romantyczna // 23th International Symposium Beethoven and the Romantic Song

lecture
📅 Start Date: 08 April 2019, Monday

⌚ Start time: 9:30

📅 End Date: 09 April 2019

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Plac Małachowskiego 3 (show on the map)
[pol/eng below]

W dniach 8–9 kwietnia 2019 roku Katedra Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego Krakowskiej Akademii Muzycznej organizuje międzynarodowe sympozjum muzykologiczne Beethoven i pieśń romantyczna. Wydarzenie to stanowi kontynuację tradycji corocznych Sympozjów Beethovenowskich, organizowanych w ramach kolejnych Wielkanocnych Festiwali Ludwiga van Beethovena.
Tegoroczny temat przewodni festiwalu i zarazem sympozjum implikuje możliwość podjęcia rozważań na tematy związane z fenomenem pieśni romantycznej, zarówno z punktu widzenia kontynuacji idei twórcy An die ferne Geliebte, jak i z punktu widzenia problematyki gatunku i jego historycznych przemian.

-----

Narodowa Galeria Sztuki “Zachęta”, Warszawa, Plac Małachowskiego 3
National Art Gallery ‘Zachęta’, Warsaw, Małachowski Square 3

wstęp wolny
free admission

Program XXIII Międzynarodowego Sympozjum BEETHOVEN I PIEŚŃ ROMANTYCZNA:
Program of the 23th International Symposium BEETHOVEN AND THE ROMANTIC SONG:


PONIEDZIAŁEK, 8 KWIETNIA 2019 / MONDAY, APRIL 8TH
9.30 Powitanie gości / Welcome of the guests (E. Penderecka, Prorektor/Deputy Rector, Dyrektor „Zachęty”/’Zachęta’s’ Director)

10.00 – 11.20
Hermann Jung (Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim)
Auf dem Weg zum romantischen Lied. Beethovens frühe Lieder
Na drodze do romantycznej pieśni. Wczesne pieśni Beethovena

Michael Heinemann (Hochschule für Musik Dresden)
…nur Freundschaft. Zu einem Topos in Beethovens Liedern
… tylko przyjaźń. W kierunku toposu w pieśniach Beethovena

Nils Holger Petersen (Københavns Universitet)
The Musical (Sung) Image of Christ in Beethoven’s Christus am Ölberge and the Notion of the Sublime
Muzyczny (śpiewany) obraz Chrystusa w oratorium Christus am Ölberge Beethovena i pojęcie wzniosłości

11.20 – 11.40 Przerwa / Break

11.40 – 13.20
Christine Siegert (Beethoven-Haus Bonn)
Beethovens Bühnenlieder zwischen Romantischem Kunstlied und Opernarie
Pieśni sceniczne Beethovena. Między romantyczną pieśnią artystyczną i arią operową

Susanne Cox (Beethoven-Haus Bonn)
Beethoven Searching for Melodies: His Folksong Settings WoO 158
Beethovena poszukiwanie melodii i jego opracowania melodii ludowych WoO 158

Krzysztof Bilica (Warszawa)
In questa tomba obscura
In questa tomba obscura

Helmut Loos (Universität Leipzig)
Felix Mendelssohn Bartholdy and the Song Tradition
Felix Mendelssohn Bartholdy i tradycja pieśni

13.20–13.40 Przerwa / Break

13.40 – 15.00
Ryszard Daniel Golianek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Schubert Reinterpreted: Winterreise by Barbara Kinga Majewska
Schubert na nowo odczytany: Podróż zimowa w interpretacji Barbary Kingi Majewskiej

Małgorzata Grajter (Akademia Muzyczna w Łodzi)
Stanisław Barańczak’s Winter Journey: Palimpsest, Contrafactum or Translation?
Podróż zimowa Stanisława Barańczaka: palimpsest, kontrafaktura czy tłumaczenie?

Katarzyna Szymańska-Stułka (UMFC)
Moniuszko Halka’s Cradle in the Light of Symbol and Tradition
Kołysanka Halki w świetle symbolu i tradycji


WTOREK, 9 KWIETNIA 2019 / TUESDAY, APRIL 9TH

9.00 – 10.40
Sławomira Żerańska-Kominek (Instytut Muzykologii UW)
Chopin’s ‘The Behtroted’ as a Key in Interpreting the Finale of the Funeral Sonata
Narzeczony Fryderyka Chopina jako klucz (?) do interpretacji Finału Sonaty żałobnej

Magdalena Chrenkoff (Akademia Muzyczna w Krakowie)
Goethe’s poem Kennst du das Land in the Songs of Ludwig van Beethoven and Stanisław Moniuszko
Kennst du das Land Goethego w pieśniach Ludwiga van Beethovena i Stanisława Moniuszki

Ilona Iwańska (Akademia Muzyczna w Krakowie)
Kindertotenlieder by Gustav Mahler: the Road Towards Consolation in Major
Kindertotenlieder Gustava Mahlera: droga ku durowej konsolacji

Ewa Siemdaj (Akademia Muzyczna w Krakowie)
“I care only about writing Lieder…” Alma Mahler and her World of Composition.
Zależy mi tylko na pisaniu pieśni… Alma Mahler i jej kompozytorski świat

10.40 – 11.00 Przerwa / Break

11.00 – 12. 40
Marcin Trzęsiok (Akademia Muzyczna w Katowicach)
Gabriel Fauré’s La Chanson d’Eve.The Book of Genesis à la moderne.
La Chanson d’Eve Gabriela Fauré. Księga Rodzaju a la moderne

Iwona Sowińska-Fruhtrunk (Akademia Muzyczna w Krakowie)
Arnold Schoenberg as a Continuator of Romantic Song Tradition: from Early Songs to “Das Buch der hängenden Gärten”
Arnold Schönberg jako kontynuator tradycji pieśni romantycznej: od wczesnych pieśni do “Das Buch der hängenden Gärten”

Regina Chłopicka (Akademia Muzyczna w Krakowie)
21st Century in the Works of Krzysztof Penderecki. Existential Reflection in the Context of Beauty of Nature and Poetry. From The Eighth Symphony to Songs of Reflection and Nostalgia
XXI wiek w twórczości Krzysztofa Pendereckiego. Refleksja egzystencjalna w kontekście piękna natury i poezji. Od VIII Symfonii Pieśni przemijania do Pieśni zadumy i nostalgii

12. 40 – 13.00 Przerwa / Break

13.00 – 14.20
Siglind Bruhn (University of Michigan, USA)
Aribert Reimann’s Epitaph, a Song Cycle with Poems by Percy B. Shelley
Epitaph Ariberta Reimanna, cykl pieśni do wierszy Percy B. Shelleya

Natalia Szwab (Akademia Muzyczna w Krakowie)
Between a Romantic Lied and a Contemporary Song – Paweł Szymanski’s Drei Lieder nach Trakl
Pawła Szymańskiego Drei Lieder nach Trakl – między romantyczną Lied a pieśnią współczesną

Agnieszka Draus (Akademia Muzyczna w Krakowie)
On Nostalgy in a Song after a Song – Retrospection, Essence, and the Genre Margins
O nostalgii w pieśni po pieśni – retrospekcja, sedno i obrzeża gatunku.

14.20 – 15.00
DYSKUSJA KOŃCOWA / FINAL DISCUSSION