You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Wielka Przywraca Pamięć / The Great Synagogue Restores Memory

Wielka Przywraca Pamięć / The Great Synagogue Restores Memory

other
📅 Date: 18 April 2019, Thursday

⌚ Start time: 21:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Błękitny Wieżowiec (show on the map)
[for english scroll down]

WIELKA PRZYWRACA PAMIĘĆ
18 kwietnia 2019, godz. 21:00 – 23:00
Plac Bankowy, Warszawa

Już po raz drugi Wielka Synagoga symbolicznie powróci na plac Bankowy w przededniu 76. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim.

Multimedialnym wydarzeniem według koncepcji artystki Gabi von Seltmann Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita uczci tegoroczną, 76. rocznicę wybuchu powstania w warszawskim getcie.

18 kwietnia wieczorem zburzona przez nazistowskie Niemcy po upadku powstania w getcie Wielka Synagoga już po raz drugi zostanie symbolicznie odbudowana. Obraz powstającej z gruzów synagogi pojawi się na ścianie Błękitnego Wieżowca, na fasadzie budynku, który po wojnie zajął miejsce po Wielkiej Synagodze.

„Niech pamięć i miłość pokonają destrukcję i śmierć”.

Z archiwalnego nagrania usłyszymy śpiew kantora tej synagogi, Gerszona Siroty, który zginął w warszawskim getcie, a fragmenty wiersza Bashert przeczyta autorka, Irena Klepsz, córka Michała – żołnierza Żydowskiej Organizacji Bojowej.

Czas trwania projekcji – 6 minut (sekwencja będzie powtarzana do godz. 23:00).

Koncepcja i reżyseria – Gabi von Seltmann
Kolaż dźwiękowy – Marcin Lenarczyk
Projekt wizualny i animacja – Elwira Wojtunik, PopeszCsabaLáng / Elektro Moon Vision
Zdjęcia archiwalne – Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie
Muzeum Powstania Warszawskiego

Organizator:
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita

Projekt współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa

Partner:
Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Darczyńcy:
Andrzej i Małgorzata Rojek
Irene Kronhill Pletka oraz the Kronhill Pletka Foundation

Patronat:
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie
JCC Warszawa

----- ----- -----

The Great Synagogue Restores Memory
18th April 2019 from 9:00 to 11:00 PM
Bankowy square, Warsaw

It’s already the second time when the Great Synagogue will symbolically return to Bankowy Square in the centre of Warsaw. It will happened on the eve of the 76th anniversary of the outbreak of the Warsaw Ghetto Uprising.

On the evening of 18 April, destroyed by the Nazi Germany after the fall of the ghetto uprising, the Great Synagogue will be symbolically rebuilt for the second time. The image of the synagogue emerging from the rubble will appear on the wall of the Blue Tower (Błękitny Wieżowiec) on the facade of the building, which after the war took the place after the Great Synagogue.
“May remembrance and love overcome destruction and death.”

The Open Republic Association (Otwarta Rzeczpospolita) will commemorate the 76th anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising with a multimedia event created by the artist Gabi von Seltmann.

Archival recordings of the cantor of the Great Synagogue, Gerszon Sirota, who died in the Warsaw ghetto, and fragments of the poem “Bashert”, read by its author, Irena Klepfisz, daughter of Michał, a soldier of the Jewish Combat Association, will be played during the ceremony.

The performance will last six minutes (the sequence will be repeated from 9:00 to 11:00 PM).

Organizer:
The Open Republic Association Against Anti-Semitism and Xenophobia

Partner:
The Jewish Historical Institute Association in Poland

Project is co-financed by Capital City of Warsaw

Donors:
Andrzej and Malgorzata Rojek
Irene Kronhill Pletka and the Kronhill Pletka Foundation

Patronage:
Museum of History of Polish Jews POLIN
The Emanuel Ringelblum Jewish Historical Institute
The Jewish Community of Warsaw
JCC Warsaw