You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Warszawa i Aarhus. Scenariusz na zrównoważoną przyszłość // Warsaw and Aarhus: Scenarios for a sustainable future

Warszawa i Aarhus. Scenariusz na zrównoważoną przyszłość // Warsaw and Aarhus: Scenarios for a sustainable future

meeting
other
📅 Date: 25 May 2019, Saturday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Zodiak Warszawski Pawilon Architektury, Pasaż Stefana Wiecheckiego "Wiecha" 4 (show on the map)
[For English, scroll down]

„Najpierw życie, potem przestrzeń, na końcu budynki – w odwrotnej kolejności to nigdy nie działa”, tak powiedział znany duński architekt i urbanista, Jan Gehl. Wydaje się, że Dania opracowała przepis na przekształcanie miast w lepsze, atrakcyjniejsze miejsca do życia. Czy to tylko rezultat dobrego PR-u – hygge urbanizmu, jak niektórzy krytycy nazywają to zjawisko, odwołując się do innego flagowego duńskiego produktu – czy może rzeczywiście istnieją strategie warte wprowadzenia w innych szerokościach geograficznych? Podczas dyskusji, którą prowadzić będą Stephen Willacy, Architekt Miasta Aarhus oraz Marlena Happach, Architekt Miasta Warszawy, będziemy analizować sposób, w jaki duńskie miasta przystosowują architekturę i urbanistykę do radzenia sobie ze współczesnymi problemami społecznymi i ekologicznymi. Przedyskutujemy szanse i zagrożenia jakie niesie za sobą koncepcja „miast do życia” i zastanowimy się czy faktycznie powinniśmy żyć na sposób duński.

Uczestnicy:
Marlena Happach, Architekt Miasta Warszawy
Stephen Willacy, Architekt Miasta Aarhus

Prowadzenie:
Aleksandra Kędziorek

Dyskusja w języku angielskim.

-----

Warsaw and Aarhus: Scenarios for a sustainable future

A roundtable discussion accompanying the exhibition „Future Cities. Danish Cities of Tomorrow”

„First Life, then Spaces, then Buildings—the other way round never works”, says a renowned Danish architect and urban planner, Jan Gehl. Denmark seems to have invented a recipe for turning cities into better, high-quality places to live. Is it just a result of a good PR—a hygge urbanism, as some critics call it in reference to another Danish flagship product—or there are in fact some strategies that are worth to be implemented in different latitudes? During the roundtable discussion, hosting Stephen Willacy, the City Architects of Aarhus, and Marlena Happach, the City Architect of Warsaw, we will analyze how the Danish cities use architecture and urban planning to deal with current and future social and environmental issues, discuss the promises and dangers that come with the concept of livable cities, and see whether in fact we should all live the Danish way.

Participants:
Marlena Happach, City Architect of Warsaw
Stephen Willacy, City Architect of Aarhus

Moderator:
Aleksandra Kędziorek

The discussion will be held in English.