You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Twist mykologiczny. Edukacyjny set DJ/VJ / EDUCATIONAL DJ/VJ-SET

Twist mykologiczny. Edukacyjny set DJ/VJ / EDUCATIONAL DJ/VJ-SET

other
📅 Date: 25 May 2019, Saturday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2 (show on the map)
[For English scroll down]

Twist mykologiczny. Edukacyjny set DJ/VJ · edůka’cyḭny ’set diǯ’eḭsko viǯ’eḭski/

Pracownia
wstęp wolny

„Proces głębokiego przyswajania wiedzy za pomocą mechanizmu łączącego relaks z tańcem i stymulacją wizualną, dzięki czemu implantowanie wiedzy jest jednocześnie formą rozrywki”.

Twist mykologiczny to zaproszenie do przyswojenia sobie mądrości grzybów za pośrednictwem wielowarstwowych filmików instruktażowych i praktycznych ćwiczeń. Leśne istoty wprawią cię w trans, w którym posiądziesz wiedzę. Przyłącz się do nich, by podczas wspólnej podróży odkryć sekrety symbiotycznego współbycia i cuchnącego kompostowania. Poznaj magię mykoremediacji, by pomóc Ziemi i swojej wspólnocie. Weź tyle, ile zdołasz wytańczyć.

Twist mykologiczny to projekt Eloïse Bonneviot i Anne de Boer, będący ogrodem z grzybami i nomadyczną akcją zarazem – jest jednocześnie infekującą i rozrastającą się grzybnią. Od 2019 roku ogród umieszczony jest na jednym z berlińskich balkonów. Projekt umożliwia badanie cyklu rozpadu i regeneracji w strefach mrocznej ekologii.

Twist mykologiczny, nazwany tak przez Paula Stametsa, ma zdolność wrastania w przestrzeń wystawienniczą jako permakultura. Struktura programu opiera się na wzorcach i zachowaniach obserwowanych podczas rozrastania się ogrodu i rejestruje momenty zaszczepiania, wzrostu i zbiorów, które dają podstawę dla wydarzeń odbywających się podczas projektu. Twist mykologiczny zainicjowano w 2014 roku jako przedłużenie ogrodu należącego do Jupiter Woods, galerii w londyńskiej dzielnicy South Bermondsey. Od tego czasu wyniki prowadzonych tam badań wykorzystano w serii wykładów, performansów i prac.

themycologicaltwist.info

Wydarzenie w ramach projektu „Plastyczność planety”.
Więcej o projekcie: link

-------------------

EDUCATIONAL DJ/VJ-SET · edʒu’keɪʃən(ə)l ‘di:dʒeɪ / vi:dʒeɪ sɛt

25/05/2019
7:00 p.m.
Workspace
Admission free

"The Mycological Twist invites you to educate your way into fungi wisdom through multilayered tutorial videos and how to tricks. Follow the creatures of the forest into trance knowledge. Come and join them for a journey through the secrets of symbiotic living and stinky composting. Learn the magic of mycoremediation for the earth and for your communities. Absorb as much as you can dance".

The Mycological Twist is a project by Eloïse Bonneviot and Anne de Boer operating both as a fixed mushroom garden and as a nomadic project, infecting and spreading mycelium alike. Since 2019 the garden is located on a balcony in Berlin. The projects initiated by the Mycological Twist can be seen as a place to investigate the cycle of deterioration and regeneration happening in zones of Dark Ecology.

Coined by Paul Stamets, the Mycological Twist looks at its capacity of inserting itself as a permacultural extension to an exhibition space. The underlying structure of the program is following patterns and behaviour that can be seen in the process of the garden and follows moments of inoculation, growth and harvest as key elements for events to happen. The Mycological Twist started in 2014 as an extension to Jupiter Woods’ garden, a gallery located in South Bermondsey, London. Since then, the materialization of the research results in a program of commissioned works, lectures, performances and works.

themycologicaltwist.info

Event is part of the project "Plasticity of the Planet"
More: link