You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Polska naszych marzeń // Poland of our dreams

Polska naszych marzeń // Poland of our dreams

exhibition
📅 Date: 23 May 2019, Thursday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Al. Ujazdowskie 8 (show on the map)
[ENGLISH BELOW]

Polska naszych marzeń

Mamy marzenie o Polsce, w której nie będzie rzeczy niemożliwych do realizowania, w której nareszcie będzie MOŻNA. I wierzymy, że przyjdzie taka Polska. Polska i Polacy zasługują na więcej. Marzenia Polaków mogą się spełnić. Marzenia Polaków MUSZĄ się spełnić. Polska naszych marzeń jest możliwa. Polacy mają prawo do marzeń. I my zadbamy o to prawo.

O czym marzy wódz? O czym marzy “Adrian, w związku” z obrazu Michała Sosińskiego? Czyje marzenia są uprzywilejowane? Czy mogą istnieć kolektywne marzenia? Czy marzenia można narzucić, przywłaszczyć lub zapożyczyć? O czym marzyć w kontekście niepokojących prognoz przyszłości? Czy naiwne fantazje o kolorowej, bezpruderyjnej krainie wolności mogą pozostać apolityczne? Czy na pewno życzymy sobie spełnienia najskrytszych marzeń?

Punktem wyjścia do tych rozważań jest obraz "Dreamer” Marcina Kalińskiego, który powstał na bazie zdjęcia wykonanego podczas sesji w biurze na Nowogrodzkiej. Fotograf poprosił polityka, autora książki “Polska naszych marzeń”, o przymknięcie na chwilę powiek. Ten jeden gest uczynił go bezbronnym, śniącym, odrealnionym, czy w końcu prawdziwie marzącym.

Problematyka marzeń, dziecięcych fantazji, erotycznych fantasmagorii, snów, irracjonalnych wizji, magii czy futurologii jest tematem prac dziewięciu artystów (Marceli Adamczyk, Małgorzata Goliszewska, Marcin Kaliński, Iza Koczanowska, Aleksandra Liput, Grzegorz Łoznikow, Anna Raczyńska, Michał Sosiński, Oleg and Kaśka), których pokazujemy na pop-upowej wystawie “Polska naszych marzeń”.

Wernisaż: 23 maja godz. 19.00 - 22:00
Wystawa czynna:
24 maja w godzinach 14.00-19.00
25 maja w godzinach 12.00-17.00
Al. Ujazdowskie 8 Warszawa

Kuratorki: Michalina Sablik, Aleksandra Liput

Artystki i artyści: Marceli Adamczyk, Øleg Kaśka, Małgożata Goliszeska, Marcin Kalinski, Iza Koczanowska, Aleksandra Liput, Greg Kałasznikov, Anna Raczyńska, Michal Sosinski

----- ---- -----

Poland of our dreams

We dream about Poland where nothing is impossible to accomplish. Where everyone will finally be able to always think and say that WE CAN. And we firmly beileve that such Poland will come. Poland, and Polish people deserve more. Their dreams can come true; They MUST come true. Poland of our dreams is possible and achievable. Polish people have the right to dream, and we will cherish and safeguard this right.

What does the Leader dream of? What does ‘Adrian, currently in a relationship’ – the subject of Michal Sosinski’s work – fantasise about? Are some people’s dreams privileged over those of others? Can collective dreams even exist at all? Can dreams be imposed or enforced? Borrowed or learned? What should we dream about in the context of today’s overwhelming uncertainties? Are naïve dreams of a colorful, socially emancipated, prude-free society by default politicised? And are we actually certain that we really want all our deepest dreams and wishes to materialise?

We set out to explore these issues with through ‘Dreamer’ – a painting by Marcin Kalinski. Formerly a photographer, on one occasion he asked the de-facto political leader of Poland and author of “Poland of our Dreams” to briefly shut his eyes for one shot. This minute act has instantly transformed the all-powerful statesman into a vulnerable, detached, and seemingly genuinely dreamy human being.

All ninel artists (Marceli Adamczyk, Małgorzata Goliszewska, Marcin Kaliński, Iza Koczanowska, Aleksandra Liput, Grzegorz Łoznikow, Anna Raczyńska, Michał Sosiński, Oleg and Kaśka) shown at the “Poland of our dreams’ pop-up exhibition explore themes and imagery around dreams, desires, erotic fantasies, phantasmagorias, magic and futurology.

Opening: 23rd May 7 pm
Exhibition open: 24 May 2 o'clock till 7 o'clock
25 May 12 o'clock till 5 o'clock
Al. Ujazdowskie 8 Warszawa

Cuartors: Michalina Sablik, Aleksandra Liput

Artists: Marceli Adamczyk, Øleg Kaśka, Małgorzata Goliszewska, Marcin Kalinski, Iza Koczanowska, Aleksandra Liput, Grzegorz Łoznikow, Anna Raczyńska, Michal Sosinski