You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Miłość Nadzieja Wiara. Ku czci // Love Hope Faith. In Honour of

Miłość Nadzieja Wiara. Ku czci // Love Hope Faith. In Honour of

exhibition
📅 Date: 27 June 2019, Thursday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Biuro Wystaw, Krakowskie Przedmieście 16/18, lokal 4 (show on the map)
[english below]

Miłość. Nadzieja. Wiara.
Ku czci...

wystawa w 3 odsłonach:

Miłość
10 kwietnia – 31 maja 2019

Nadzieja
27 czerwca – 31 lipca 2019

Wiara
8 sierpnia – 15 września 2019

---
kadr z filmu: Barbara Kinga Majewska, Mother Yes, 2018
Film zrealizowany w ramach projektu Forming Memory. Monuments in Central Europe.
Sfinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na 2017-2021, w ramach programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty".

----------

Love. Hope. Faith.
In Honour of

Exhibition in 3 acts:

Love
April 10 – May 31, 2019

Hope
June 27 – July 31, 2019

Faith
August 8 – September 15, 2019