You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Nowoczesność: Instytut YIVO i kultura żydowska w II RP // Modernity: The YIVO Institute and Modern Jewish Culture in Interwar Poland

Nowoczesność: Instytut YIVO i kultura żydowska w II RP // Modernity: The YIVO Institute and Modern Jewish Culture in Interwar Poland

lecture
📅 Date: 06 June 2019, Thursday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Anielewicza 6 (show on the map)
[>>>> For English scroll down]

W jaki sposób badania naukowe nad językiem i kulturą jidysz stawały się narzędziem używanym do budowy nowoczesnej tożsamości politycznej i kulturowej polskich Żydów? Wykład o Żydowskim Instytucie Naukowym (YIVO) wygłosi prof. Cecile Kuznitz z Bard College (USA).

Zapraszamy 6 czerwca (czwartek), o godz. 18:00
Wstęp wolny

Pod koniec XIX wieku wschodnioeuropejscy Żydzi zaczęli tworzyć nowoczesną, świecką kulturę opartą na języku jidysz, którym tradycyjnie posługiwali się w życiu codziennym. Owocem tego ruchu był Żydowski Instytut Naukowy [Jidyszer wiznszaftlecher institut], znany powszechnie pod akronimem YIVO.

Założone w 1925 roku w Wilnie YIVO było pierwszą w historii placówką naukową zajmującą się studiami nad językiem, historią i kulturą Żydów z Europy Wschodniej. Jej celem było zarówno prowadzenie badań naukowych, jak i gromadzenie źródeł, materialnego dorobku i dziedzictwa kultury Żydów aszkenazyjskich.

YIVO stało się instytucją wspierającą walkę polskich Żydów o szacunek i równe prawa jako obywateli II RP. Śledząc historię tej placówki możemy zaobserwować w jaki sposób badania naukowe nad językiem i kulturą jidysz stawały się narzędziem używanym do budowy nowoczesnej tożsamości politycznej i kulturowej polskich Żydów.

Prof. Cecile Kuznitz kieruje programem Studiów Żydowskich w Bard College oraz pełni funkcję Starszego Doradcy Naukowego w Centrum Maxa Weinreicha przy Instytucie YIVO w Nowym Jorku.

Wykład w języku angielskim, z tłumaczeniem symultanicznym na język polski.

Prosimy o punktualne przybycie. Ze względu na przepisy pożarowe, po wyczerpaniu miejsc siedzących wejście na wydarzenie nie będzie możliwe. Nie ma możliwości zajmowania miejsc dla osób, których nie ma na sali.

Wydarzenie towarzyszy wystawie "W Polsce króla Maciusia. 100-lecie odzyskania niepodległości". Więcej o cyklu wykładów: link

------------------------------------
> ENGLISH <

Modernity: The YIVO Institute and Modern Jewish Culture in Interwar Poland

How did Yiddish scholarship become a tool to create a modern cultural and political identity of Polish Jews? A lecture about YIVO’s history delivered by Cecile E. Kuznitz, Associate Professor of History and Director of Jewish Studies at Bard College (New York).

6 June (Thursday), 6 PM, free admission

In the late nineteenth century East European Jews began to create a modern, secular culture rooted in Yiddish, their traditional vernacular language. The crowning achievement of this movement was the Yidisher visnshaftlekher institut [Yiddish Scientific Institute], known by its acronym YIVO, founded in 1925 as the first center for scholarship in Yiddish and about the history and culture of Yiddish-speaking Jews.

While its leaders pursued their specialized research they also cultivated deep ties to the folk, the masses of ordinary Yiddish speakers. And while YIVO was devoted to studying the Jewish past and present with academic rigor, its work also supported the claims of Polish Jews to respect and equal rights as citizens of the Second Polish Republic. YIVO’s history thus demonstrates how Yiddish scholarship was used as a tool to create a modern cultural and political identity for Polish Jews.

Lecture delivered in English with simultaneous translation into Polish.

Cecile E. Kuznitz is Associate Professor of History and Director of Jewish Studies at Bard College (New York). Her book YIVO and The Making of Modern Jewish Culture: Scholarship for the Yiddish Nation (Cambridge University Press) appeared in paperback in 2017. She recently co-organized the GEOP workshop at POLIN "Building Culture and Community: Jewish Architecture and Urbanism in Poland.”

She has held fellowships at YIVO, the United States Holocaust Memorial Museum, the Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies, and the Center for Advanced Judaic Studies at the University of Pennsylvania. She also serves as Senior Academic Advisor at the Max Weinreich Center, YIVO Institute for Jewish Research.

The event accompanies the exhibition In King Matt’s Poland. The 100th Anniversary of Regaining Independence.