You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Wielokulturowy i Wielopokoleniowy Piknik z okazji Dnia Uchodźcy // Picnic on the occasion of Refugee Day

Wielokulturowy i Wielopokoleniowy Piknik z okazji Dnia Uchodźcy // Picnic on the occasion of Refugee Day

for kids
party
other
📅 Date: 15 June 2019, Saturday

⌚ Start time: 13:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie, Nowolipie 25B (show on the map)
[Scroll down for English]

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zaprasza na pierwszy Wielokulturowy i Wielopokoleniowy Piknik z okazji Dnia Uchodźcy! Chcemy świętować, gotować, jeść i bawić się razem z warszawiakami, uchodźcami i osobami, które od niedawna mieszkają w naszym mieście.

Kiedy i gdzie?
Sobota, 15 czerwca
Godz. 13.00 -18.00
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej NOWOLIPIE
ul. Nowolipie 25b

W programie m.in.:
• loteryjka charytatywna z nagrodami promującymi udział w życiu miasta. Do wygrania m.in. bilety na spektakle, zaproszenia do kawiarni, książki z autografami pisarzy. Uwaga - każdy los wygrywa!
• etniczne warsztaty kulinarne,
• jedzenie z różnych stron świata,
• quiz wiedzy o uchodźcach,
• pokaz filmu pt. "Bazyliszek" przygotowanego przez dzieci uchodźców z pomocą seniorów z Klubu Złotego Wieku,
• potańcówka międzypokoleniowo - międzykulturowa,
• pokaz zdjęć zrobionych podczas trwania całego projektu,
• gry dla dzieci i dorosłych. W trakcie wydarzenia animatorki będą prowadzić zabawy dla dzieci.
• ...i wiele innych atrakcji!

Cały dochód zebrany w ramach loterii zostanie przekazany na „Fundusz Solidarności”. Ze środków Funduszu mogą korzystać migranci, którzy doświadczyli na terenie Polski przemocy motywowanej uprzedzeniami z powodu ich narodowości, etniczności albo religii, innych form przemocy, wykorzystania pracowniczego albo handlu ludźmi, wypadku przy pracy.

Podczas pikniku odbędzie się również zbiórka, z której dochód zostanie przeznaczony na działania Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, a więc pomoc prawną i integracyjną dla cudzoziemców.

Piknik jest zwieńczeniem projektu „Międzypokoleniowa twarz Warszawy”, w którym łączymy seniorów z dziećmi uchodźczymi oraz projektu “Warszawa dla Uchodźców”. Inicjatywa wspierana jest przez Fundusz Obywatelski zarządzany przez Fundację dla Polski. Wydarzenie współfinansuje też m.st. Warszawa.

-----------

Association for Legal Intervention would like to invite you to take part in the first inter-cultural and inter-generational Picnic on the occasion of Refugee Day. We want to celebrate, eat, and have fun together with the people of Warsaw, refugees, and people who have recently moved to Warsaw.

When and where?

Saturday, 15th June
from 1 p.m. to 6 p.m.
address: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej NOWOLIPIE
ul. Nowolipie 25b

The programme of the event includes:
• a charitable prize draw with prizes promoting participation in the cultural life of Warsaw. You can win tickets for theatrical plays and cafes, and books signed by their authors. Remember that every ticket wins!
• ethnic cuisine workshops,
• an opportunity to sample food from different corners of the world,
• a quiz to check what you know about refugees,
• a screening of “Basilisk” – a movie shot by refugee children with the help of elderly people from the Golden Age Club,
• an inter-cultural and inter-generational dance party,
• an exhibition of photographs taken throughout the project,
• games for both adults and children. During the event, organisers will run various fun activities for children.
• ... and much more, come and see for yourself!

All money collected as part of the prize draw will be transferred to the Solidarity Fund which is used to assist migrants who have experienced violence due to prejudice on account of their nationality, ethnicity, or religion in Poland or who have suffered from other forms of violence, employee abuse, human trafficking, or a workplace accident.

During the picnic, there will also be a collection of money to fund the operations of the Association of Legal Intervention, i.e. legal assistance and integration-related assistance for foreigners.