You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Wizje lokalne. Wycieczki po Warszawie przyszłości // Pre-enactments. Tours of the Warsaw of the Future

Wizje lokalne. Wycieczki po Warszawie przyszłości // Pre-enactments. Tours of the Warsaw of the Future

walk
📅 Date: 23 June 2019, Sunday

⌚ Start time: 15:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Anielewicza 6 (show on the map)
[For English, scroll down]

Wizje lokalne – to wycieczki z przewodniczkami i przewodnikami po Warszawie oparte na futurystycznej narracji skupiającej się na społecznych i politycznych wątkach alternatywnych, różnorodnych, egalitarnych, ekologicznych i sprawiedliwych przyszłości stolicy Polski. Ulice, budynki, instytucje, pomniki, elementy przestrzeni miejskiej, drzewa i rośliny, codzienne czynności i gesty zostały zinterpretowane przez filtr przyszłych utopii, tak jakby te były obecne już teraz, bądź istniały w zasięgu ręki. Wycieczki zostały zaplanowane przez interdyscyplinarny zespół złożony z lokalnych mieszkanek i mieszkańców, aktywistek i aktywistów, badaczek i badaczy science-fiction, imigrantek i imigrantów oraz innych osób. Trasa wycieczek łączy siedziby Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Biennale Warszawa.

Przewodnikami i przewodniczkami będą: Agnieszka Pogorzelska, Jolanta Gęgotek, Oleksandr Hres.

Terminy:
2 czerwca, niedz, 15:00-17:30, PL
8 czerwca, sob, 15.00-17.30, PL z tłumaczeniem na język angielski
9 czerwca, niedz, 15.00-17.30, PL
15 czerwca, sob, 15.00-17.30, PL z tłumaczeniem na język rosyjski
16 czerwca, niedz, 15.00-17.30, PL
23 czerwca, niedz, 15.00-17.30, PL

Wstęp bezpłatny, obowiązuje rezerwacja miejsc przez stronę: link

Zespół projektu:
Koncepcja: Alicja Rogalska – autorka prac wideo, instalacji, performansów i sytuacji opartych na badaniach w konkretnym kontekście, współpracy i partycypacji. Jej praktyka najczęściej dotyczy kwestii polityczności życia codziennego, emocji i afektów, oraz narracji o społecznych alternatywach.
Kuratorka: Ewa Chomicka – Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Koordynatorka: Matylda Dobrowolska – Biennale Warszawa
Skład zespołu współtworzącego program wycieczek:
Agnieszka Haska - socjolożka i kulturoznawczyni; Beata Siemieniako - prawniczka i działaczka lokatorska; Edka Jarząb - performerka i artystka dźwiękowa; Irena Szanser – esperantystka; Jerzy S. Majewski – varsavianista; Jerzy Stachowicz - kulturoznawca, wykładowca akademicki; Joanna Ostrowska - historyczka i filmoznawczyni; Marek Ślusarz - działacz lokalny; Monika Sadkowska - aktywistka klimatyczna; Viera Hres - mieszkanka Warszawy z Dalekiego Kraju.

Uprzejmie informujemy, że wycieczki będą dokumentowane foto-video. Rejestracja na wycieczkę oznacza zgodę na przetwarzanie wizerunku przez Biennale Warszawa/ Muzeum POLIN.

Wycieczki Wizje lokalne są częścią projektu Przejmując scenę. Polifoniczny manifest dla przyszłości – partnerskiego przedsięwzięcia realizowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Biennale Warszawa.

------

Pre-enactments. Tours of the Warsaw of the Future

Pre-enactments are guided tours around Warsaw, based on a futuristic narrative focusing on social and political threads of alternative, diverse, egalitarian, environmental and fair futures of the Polish capital. Streets, buildings, institutions, monuments, elements of the urban space, trees and plants, everyday activities and gestures will be interpreted through the filter of future utopias, as if they were present even now, or existing within our reach. Tours will be planned by an interdisciplinary team comprising local residents, activists, researchers into sci-fi, immigrants and other people normally excluded from debate on the future of the city and the state. They will become guides of the tours, whose route will connect the POLIN Museum and the venue of Biennale Warszawa.

guides: Jolanta Gęgotek, Oleksandr Hres, Agnieszka Pogorzelska

Dates:
2 June, niedz, 15:00-17:30, PL
8 June, sob, 15.00-17.30, PL z tłumaczeniem na język angielski
9 June, niedz, 15.00-17.30, PL
15 June, sob, 15.00-17.30, PL z tłumaczeniem na język rosyjski
16 June, niedz, 15.00-17.30, PL
23 June, niedz, 15.00-17.30, PL

Start at Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
Free entrance. Registration: link

The team collaborating on tour itineraries:
concept: Alicja Rogalska – Author of videos, installations, performances and situations based on the research in a particular context, collaboration and participation. Her practice most frequently concerns the issues of the political aspect of everyday life, emotions and affects, as well as the narrative about social alternatives.
curator: Ewa Chomicka – Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
coordinator: Matylda Dobrowolska – Biennale Warszawa
and Agnieszka Haska (sociologist and cultural studies expert), Viera Hres (Warsaw resident from a Faraway Country), Edka Jarząb (performer and sonic artist), Jerzy S. Majewski (varsavianist), Joanna Ostrowska (historian and film studies expert), Monika Sadkowska (climate activist), Beata Siemieniako (lawyer and housing activist), Jerzy Stachowicz (cultural studies expert, academic lecturer), Irena Szanser (Esperantist), Marek Ślusarz (local activist)

Pre-enactments tours are part of the project titled Taking over the stage, a project by the POLIN Museum and Biennale Warszawa.