You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

15. Kwartesencja - Marcin Masecki & RSQ

15. Kwartesencja - Marcin Masecki & RSQ

concert
📅 Date: 02 July 2019, Tuesday

⌚ Start time: 21:30

📌 Place: Warsaw - Mokotów dist., Nowy Teatr, Madalińskiego 10/16 (show on the map)
[English below]

Morton Feldman - Piano and String Quartet (1985)

Fortepian i kwartet smyczkowy. Amerykański klasyk unikał kwiecistych tytułów. Jego „minimal” to wyższa szkoła jazdy: brak tu afrykańskich rytmów i popowych harmonii. Jest powtarzanie wzorów w różnych konfiguracjach, wybrzmiewanie, kontemplacja. Wszystko zastyga, upływ czasu podlega zawieszeniu, figury fortepianu, smugi i melodie smyczków powoli wirują w przestrzeni. „Lubię długie utwory, bo się ich nie pije, ale sączy” – pisał Feldman. „Nasiąkasz coraz bardziej i bardziej. Jedynym sposobem, aby materiał uzyskał głęboki kolor, jest zanurzanie go w farbie raz za razem. Nie możesz przejść od a do z w dziesięć minut. Musi nasiąknąć. a czas jest wyzwalaczem”. Czas wyzwala świadomość. „Nie macie rozumieć sztuki. Macie rozumieć kulturę. Kultura to wspólne rozumienie. To nie komunikacja”. Maseckiemu i Royalsom powinno wystarczyć jakieś 80 minut, aby przestawić nasz czas na miejscowy, obrócić barwny kalejdoskop i wyzwolić to, co wspólne.

WSTĘP WOLNY

-----

Piano and string quartet. The American classic avoided ornate titles. His ‘minimal’ is quite high grade, lacking African rhythms and pop harmony. There are repetitions of patterns in various configurations, resonating, contemplation. Everything comes to a standstill, the flow of time is suspended, piano figures, streaks and string melodies slowly spin in space. ‘I like long compositions because you don’t drink but sip them’ – wrote Feldman. ‘You get soaked up more and more. The only way to make the fabric tone deep is to immerse it in paint again and again. You can’t get from a to z in 10 minutes. It needs time to get absorbed. And the time here works as a trigger’. Time triggers awareness. You aren’t supposed to understand art. You’re supposed to understand culture. Culture is shared understanding. And not communication’. About 80 minutes should be enough for Masecki and the RSQ to set the time to the local one, turn the colourful kaleidoscope and release what’s common.

ADMISSION FREE