You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Paulina: performans Michelle Levy i Patrycji Dołowy // Paulina: performance

Paulina: performans Michelle Levy i Patrycji Dołowy // Paulina: performance

theater
other
📅 Date: 03 July 2019, Wednesday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Anielewicza 6 (show on the map)
[English version below]

Paulina to projekt badawczo-artystyczny – performans, którego punktem wyjścia jest przypadkowo odnalezione świadectwo ocalałej z Holocaustu krakowskiej Żydówki z 1945 roku oraz zmieniające się względem niego i siebie relacje dwóch artystek Michelle Levy (US) i Patrycji Dołowy (PL). Gdy Michelle poprosiła Patrycję o przetłumaczenie wojennej relacji swojej przodkini, żadna z nich nie zdawała sobie sprawy z tego, jakie role przyjedzie im odegrać w sieci historii tkanej z przypadków i zbiegów okoliczności na długo przed pojawieniem się w niej artystek.

Relacja Pauliny – kobiety, która straciła rodzinę i która starała się przeżyć sama w okupowanej Polsce – jest bezosobowym, oficjalnym dokumentem. Mimo bogactwa faktów tak naprawdę nie sposób poznać kobiety, kryjącej się za tekstem. Dwie artystki przywołane przez ten nieoczywisty dokument, który jak się później okazało został przekazany Michelle przez pomyłkę, wplątane we wspólne poszukiwania, podjęły zobowiązanie zaopiekowania się przypadkowo wydobytym świadectwem kobiety, która sama nie opowie już swojej historii, próbując jednocześnie zrozumieć, czym jest dla nich odpowiedzialność, której się podjęły. Uważne na zbiegi okoliczności i pamiętając, że rzeczy zwykle nie wyglądają na takie, jakimi są, artystki wyruszyły w podróż śladami Pauliny przez dzisiejszą Polskę i Ukrainę, by sprawdzić, co może znaczyć, gdy jedno z tysięcy świadectw zostanie odczytane na nowo w miejscach, w których historia się wydarzyła. Z podróży wracają z opowieściami, w które trudno uwierzyć...

Wstęp wolny.
Wydarzenie w języku polskim i angielskim.

O artystkach

Michelle Levy jest artystką interdyscyplinarną i menedżerką kultury z Brooklynu w Nowym Jorku. Opowiada historie bazując na „poszukiwaniu” i „badaniu”, wykorzystując performans, obrazy, narrację i rytuał, by ukazać przestrzenie konstruowania tożsamości. Między październikiem 2018 a czerwcem 2019 przebywała w Warszawie robiąc badania do projektu PAULINA we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz polską artystką i pisarką Patrycją Dołowy.

Patrycja Dołowy jest artystką i pisarką z Warszawy. Jako autorka tekstów oraz performerka, skupia się w swojej pracy na kwestiach pamięci i żydowskiego dziedzictwa. Swoje projekty opiera na historii mówionej i świadectwach pozyskanych podczas rozmów ze świadkami historii i ich potomkami. Jej ostatnia książka „Wrócę, gdy będziesz spała. Rozmowy z dziećmi Holocaustu”, oparta na rozmowach z ocalonymi, którzy przeżyli Holocaust jako dzieci, została wydana przez Wydawnictwo Czarne 27 marca 2019.

Partnerzy projektu:
Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie
Asylum Arts
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Żydowski Instytut Historyczny
Brooklyn Arts Council
FestivALT


---------------

Paulina is a research and performance project based on the discovery of a 1945 Holocaust testimony of a Jewish woman from Kraków, and on a growing exchange between artists Michelle Levy (US) and Patrycja Dołowy (PL). When Michelle asked Patrycja to translate the testimony of her ancestor, Paulina, little did they know the roles they would play in a web of events that had been unfolding over decades.

Paulina’s testimony--of a woman who lost her family and fended for herself throughout occupied Poland-- is an official, impersonal record. It is impossible to really know the woman behind the text. Brought together by this compelling document which had, as it turns out, been given to Michelle in error, the artists have taken deep responsibility for this unearthed story of a woman who can no longer speak for herself. Guided by happenstance and the reminder that things are not always as they seem, they have been following Paulina’s traces throughout Poland and Ukraine, exploring what happens when one testimony, from thousands, is revisited, in-depth, in the places where it happened. They have some extraordinary tales to tell...

Free admission
Event in Polish and English

About the artists:

Michelle Levy is an interdisciplinary artist and cultural organizer from Brooklyn, NY. She conveys narrative through a framework of “search” and “research,” presenting performances, imagery, narrative, and ritual, to investigate the mediated spaces where identity is constructed. From October 2018 through June 2019, she has been based in Warsaw to conduct research for the ongoing project, PAULINA, in cooperation with POLIN Museum of the History of Polish Jews, and with Polish artist and writer, Patrycja Dołowy.

Patrycja Dolowy is an artist and writer based in Warsaw, Poland. As an author of written text and live theater, her work has focused on the problems of memory and Jewish heritage. She bases her projects on oral history and testimonies, interviewing witnesses to history and their descendants. Her book, from interviews with child-survivors of the Holocaust, “Wrócę, Gdy Będziesz Spała: Rozmowy z dziećmi Holocaustu,” was released by Czarne Press on March 27, 2019.

Partners of the project:
US Embassy, Warsaw
Asylum Arts
POLIN Museum of the History of Polish Jews
Jewish Historical Institute
Brooklyn Arts Council
FestivALT