You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Marsz Pamięci 22 lipca // July 22 March of Remembrance

Marsz Pamięci 22 lipca // July 22 March of Remembrance

walk
other
📅 Date: 22 July 2019, Monday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Umschlagplatz (show on the map)
[English version below]

W 77. rocznicę rozpoczęcia wielkiej akcji likwidacyjnej getta warszawskiego Żydowski Instytut Historyczny, wraz z partnerami, zaprasza na Marsz Pamięci 22 lipca. Wspólnie oddajmy hołd 300 tysiącom zamordowanych Żydów warszawskich, których życie i śmierć uchwycił w swojej poezji Władysław Szlengel.

22 lipca 1942 roku Niemcy rozpoczęli deportację mieszkańców warszawskiego getta do obozu zagłady w Treblince. Przez ponad dwa miesiące codziennie z Umschlagplatz wywozili wagonami towarowymi po pięć, po siedem tysięcy ludzi – Żydów z Warszawy i okolicznych miejscowości. Wszystkich zamordowano. W getcie pozostało ok. czterdziestu tysięcy osób, wśród nich Władysław Szlengel – poeta żydowskiego losu, który w swoich utworach odzwierciedlił uczucia znikającej z dnia na dzień społeczności.

Wasza śmierć – zwyczajna śmierć,
człowiecza i nietrudna,
nasza śmierć – śmietnicza śmierć,
żydowska i – paskudna.
Nasza śmierć jest waszej śmierci
daleką biedną krewną.
Gdy spotka wasza – naszą śmierć,
nie wita jej na pewno.
(„Dwie śmierci” – fragment, Władysław Szlengel)

22 lipca 2019 roku zapraszamy na Marsz Pamięci, którym uczcimy pamięć ofiar. Tych, którzy zostali zapamiętani dzięki swojej twórczości, i tych bezimiennych, po których został tylko popiół.

Spotkajmy się o godz. 18:00 przed pomnikiem Umschlagplatz i wspólnie wyruszmy w symboliczną trasę „od śmierci do życia”. Przez ulice Stawki, Karmelicką, Nowolipki, Jana Pawła II, Elektoralną i Chłodną dojdziemy na Waliców, gdzie przed wojną mieszkał Władysław Szlengel. Wysłuchamy tam jego utworów w nowych aranżacjach muzycznych. W dłoniach będziemy nieść – jak w latach poprzednich – Wstążki Pamięci z imionami zamordowanych warszawskich Żydów.

---------

The Jewish Historical Institute, together with its partners, invites you to the July 22 March of Remembrance to commemorate the 77th anniversary of the beginning of the Warsaw Ghetto liquidation action. Together we will pay homage to the 300,000 murdered Warsaw Jews, whose life and death were captured by Władysław Szlengel in his poetry.

On July 22, 1942, the Germans began deporting the residents of the Warsaw ghetto to the Treblinka extermination camp. For more than two months, every day around five to seven thousand people – Jews from Warsaw and neighboring towns – were transported in the wagons from the Umschlagplatz to Treblinka. Everyone was murdered. About forty thousand people remained in the ghetto, among them Władysław Szlengel, a poet of the Jewish fate who – in his works – reflected the feelings of the community diminishing from day to day.

On July 22, 2019, we invite you to the March of Remembrance, which will commemorate those victims. Those who are remembered thanks to their works, and those nameless, after whom only ashes remain.

We will meet at 18:00 in front of the Umschlagplatz monument and together embark on a symbolic route "from death to life". Via Stawki, Karmelicka, Nowolipki, Jana Pawła II, Elektoralna and Chłodna street, we will reach Waliców, where Władysław Szlengel lived before the war. We will listen to his works in new musical arrangements. As in previous years we will carry the Ribbons of Memory with the names of murdered Warsaw Jews.