You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Ostatnie miejsce na Ziemi // The Last Place on Earth

Ostatnie miejsce na Ziemi // The Last Place on Earth

exhibition
📅 Date: 22 September 2019, Sunday

⌚ Start time: 12:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Muzeum Ziemi w Warszawie, Aleja Na Skarpie 20/26 (show on the map)
[for English scroll down]

"Ostatnie miejsce na Ziemi"

Artystki i artyści: Paweł Althamer, Barbara Hammer & Barbara Klutinis, Joan Jonas, Tadeusz Kantor, Magdalena Karpińska, Olga Micińska, Róża Litwa, Mikołaj Sobczak, Stach Szumski

Wernisaż: piątek, 20.09.2019, godzina 17.00
Godziny otwarcia wystawy podczas Warsaw Gallery Weekend 2019: sobota i niedziela, 21-22.09.2019, od 12:00 do 19:00
W niedziele obowiązuje wstęp wolny do muzeum.
Adres: Muzeum Ziemi PAN, Willa Pniewskiego, aleja Na Skarpie 20/26, 00-488 Warszawa
Wystawa jest czynna tylko w trakcie Warsaw Gallery Weekend

Tytuł wystawy "Ostatnie miejsce na Ziemi" nawiązuje bezpośrednio do nazwy Muzeum Ziemi PAN w Warszawie. Tytuł sugeruje, że gdyby jutro miał nadejść kataklizm, większość z nas wybrałaby właśnie to miejsce na kryjówkę, swego rodzaju arkę, w której zamiast żywych zwierząt bylibyśmy otoczeni kośćmi ssaków i minerałami.

Chowamy się na najniższej kondygnacji domu architekta, zaprojektowanego przez Bohdana Pniewskiego. Jak w Dickensowskiej "Samotni" prowadzimy kilka równoległych narracji. Budujemy miejsce (geo)biograficzne - kryjówkę współczesnego bohatera o nieznanej płci, rasie, i pochodzeniu.

Wystawa zrealizowana we współpracy z Polską Akademią Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie.
Praca Pawła Althamera z kolekcji Zachęty Narodowej Galerii Sztuki.
Prace Tadeusza Kantora dzięki pomocy Fundacji im. Tadeusza Kantora.
Więcej informacji: link

------------------

"The Last Place on Earth"

Artists: Paweł Althamer, Barbara Hammer & Barbara Klutinis, Joan Jonas, Tadeusz Kantor, Magdalena Karpińska, Olga Micińska, Róża Litwa, Mikołaj Sobczak, Stach Szumski

Opening: Friday, 20.09.2019, 5PM
Gallery opening hours during Warsaw Gallery Weekend 2019: Saturday - Sunday, 21-22.09.2019, 12-7PM
Address: Polish Academy of Science Museum of the Earth in Warsaw, Pniewski Villa, Na Skarpie 20/26, 00-488 Warsaw

The title of the exhibition "The Last Place on Earth" directly refers to the name of the Polish Academy of Sciences Museum of the Earth in Warsaw. The title suggests that if a cataclysm were to come tomorrow, many of us would choose this distinct place for a hideout – treating it as a sort of ark in which we’d be surrounded by ancient mammal bones and minerals instead of live creatures, hiding in the lowest level of an architect’s former house (the building was designed by Bohdan Pniewski as his private residence).

Much like in Dickens’ novel "Bleak House", several parallel narratives are presented, and a (geo)biographical place is created as a hideout for a modern hero of unknown gender, race or origin.

The exhibition is organized in collaboration with Polish Academy of Sciences Museum of the Earth in Warsaw
More: link

----
grafika: Magdalena Karpińska, Untitled, egg tempera on paper, 2019