You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Wystawa fotografii "Pieśni Nocy" // Photo Exhibition "Songs of the Night"

Wystawa fotografii "Pieśni Nocy" // Photo Exhibition "Songs of the Night"

exhibition
📅 Start Date: 20 September 2019, Friday

⌚ Start time: 14:00

📅 End Date: 22 September 2019

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Rynek Starego Miasta 29/31 (show on the map)
[English below]

Spotkanie i wystawa fotografii 62 artystów publikujących swoje prace na Instagramie i reprezentujących 15 krajów. Wydarzenie odbędzie się w samym sercu Warszawy przy Rynku Starego Miasta 29/31. Partnerem wystawy jest Nowy Świat Muzyki.

Szczęście oznacza różne rzeczy dla różnych ludzi, ale to właśnie te różnice połączyły naszych fortografów. Wystawa « Le bonheur est dans l'insta (nt) / Szczęście to ulotna chwila » to w sumie ponad 300 zdjęć i miejsce umożliwiające wymianę myśli zarówno między samymi fotografami jaki i pomiędzy fotografami i publicznością. Pokażemy jak pojmujemy szczęście, bez względu na nasze pochodzenie, kulturę, wiek, płeć lub zawód. Spotkamy się, aby spojrzeć sobie w oczy, porozmawiać i podziwiać prace, które zostały przeniesione z wirtualnego świata Instagrama w przestrzeń galerii.

Po dwóch wystawach w Paryżu, przyszedł kolej na Warszawę, która obcokrajowcom często kojarzy się z trudną historią i Fryderykiem Chopinem. To jego muzyka z całą gamą emocji takich jak miłość, spokój, harmonia, melancholia, smutek, radość, patos i tragizm, była inspiracją dla 62 zdjęć, które są częścią wystawy. Wystawie będzie jej towarzyszył koncert chopinowski w ciemnościach w Nowym Świecie Muzyki 20 września.

-------

Photography meeting and exhibition of 62 Instagram photographers from 15 countries. The event will take place in the very heart of Warsaw: Instytut Historii PAN at Rynek Starego Miasta 29/31. Nowy Świat Muzyki i the partner of the exhibition.

Happiness means different things to different people, but despite the differences, it united so many photographers. The exhibition « Le bonheur est dans l’insta(nt) / Happiness lies in an insta(nt) » shows more than 300 images and is a place to share ideas between photographers themselves and their viewers. We will be here to discuss our ideas of happiness, no matter what is our background, culture, age, sex, or profession; we are here to look at each other, to talk and to admire works that have been brought from the virtual world of Instagram into a gallery space.

This time we have found happiness in Warsaw, a place associated with difficult history and Chopin. It is his music, with its whole range of emotions like love, peace, harmony, melancholy, sadness, joy, pathos and tragedy, which provided inspiration for 62 photographs. The Polish photographers have actively participated in the organization of this beautiful adventure, whose aim is to bring together artists from around the world. The exhibition will be accompanied by a Chopin concert in darkness on 20 September in Nowy Świat Muzyki.