You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Swatki vol. 1 - Janek Jurczak x Michał Sierakowski

exhibition
📅 Date: 13 September 2019, Friday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Dom Kultury Śródmieście - Rotacyjny Dom Kultury na Jazdowie, Jazdów 3/18 (show on the map)
[English below]

❤️🌹 ❤️ 🌹❤️ 🌹❤️ 🌹

Przygotujcie się na Swatki vol. 1

Swatki – projekt kuratorski „swatający” artystyczne pary. Założenie jest proste – szukamy duetów, których prace odnoszą się do wybranego przez nas tematu/motywu. Dzięki sparowaniu w ramach wystawy prace obu artystów/artystek nabierają nowego wymiaru. Spotkanie dwóch osób to jednocześnie spotkanie dwóch różnych artystycznych i po prostu ludzkich punktów widzenia. Każda wystawa to nowa jakość wynikająca z tej twórczej konfrontacji.

Naszą pierwszą parą jest… Janek Jurczak (1996) i Michał Sierakowski (1991) – obaj fotografują współczesną Ukrainę prezentując nowy typ dokumentu/reportażu.

XOXOOXOXOOXO

❤️🌹 ❤️ 🌹❤️ 🌹❤️ 🌹

Prepare yourself for Swatki vol. 1

Matchmakers [[in Polish “swatki]] - curatorial collective “matchmaking” artistic couples. Our principle is simple - we search for duets, whose works refer to theme/motive chosen by us. By combining them within the exhibition they take a whole new dimension. Meeting of two people is at the same time meeting of two different artistic and simply human perspectives. Every exhibition is a new quality arising from this creative confrontation.

Our first couple is… Janek Jurczak (1996) and Michał Sierakowski (1991) - they both photograph modern Ukraine, presenting new type of document/reportage.

XOXOOXOXOOXO

❤️🌹 ❤️ 🌹❤️ 🌹❤️ 🌹

Projekt wspierają / Project supported by:
Dom Kultury Śródmieście - Rotacyjny Dom Kultury na Jazdowie
Osiedle Jazdów